¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKREATIV GRØNN KONFLIKT De grønne konfliktene er emosjonelle, men går ikke på de andre personene. De går på saken. Det sterke emosjonelle elementet bidrar til et engasjement og en motivasjon som ofte er nødvendig for å presse fram de beste løsningene og de nye ideene, som ofte må kjempe mot og beseire gamle og trygge løsninger og fordommer. At man føler noe, betyr at noe er viktig for en, og som en god gruppe er i stand til å oppfatte uten at man går i forsvar. Grønne konflikttyper har et meget stort potensial i forhold til kreativitet, produktutvikling og nødvendige end- ringsprosesser. Kilde: Førsteamanuensis Kjell B. Hjertø ¸ˇKONFLIKTLØSER: Uenighet trenger ikke føre til konflikt, mener Marianne Kalsås, HR-konsulent i den nye Velferdsetaten i Oslo kommune. fbaargang2012 fbseksjonKON