¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇFAGLIG PåFYLL: Vellykket kontorfagdag med kjempeoppslutning i Fredrikstad. Jubeldag i Fredrikstad Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon arrangerte fagdag for kontoransatte i Fredrikstad. Det var fullt hus og totalt 170 deltakere.  De varierte temaene med stor relevans gjorde denne dagen vellykket. Vi var helt overveldet av oppslutningen, og skulle gjerne ha tatt inn flere om det hadde vært plass i lokalet, sier SKA-leder Trond Finstad i Østfold til Fagbladet.  Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Fredrikstad kommune holdt et engasjerende innlegg om omdømme og service. Her var det mange konkrete og gode eksempler fra en normal arbeidshverdag rapporterer Finstad.  Marit Bøe Finden fra Hjelp24 snakket om ergonomi for kontoransatte, og kom med mange gode tips og råd. Gerd Eva Volden, leder i Seksjon kontor og administrasjon sentralt, redegjorde for hva Fagforbundet tilbyr medlemmer av kompetanseutvikling.  Etter lunsj var lov og vett om håndtering av e-post tema med Andreas J. Hofstad fra Datatilsynet som innleder. Trivsel var tema for avslutningsinnlegget til Rune Ramsli fra Fagakademiet, sier Trond Finstad. MoS ¸ˇ¸ˇFagdager og konferanser i høst: Arkiv 4. 5. september: Fagdager arkiv i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15 i Oslo. Kontakt: kari.granlund@fagforbundet.no Økonomi 26. 27. september: Økonomikonferanse i samarbeid med Universitetet i Nordland i Bodø. Kontakt: marit.wahlstedt@fagforbundet.no Samhandlingsreformen 16. 17. oktober: Faggruppen for sekretærer og andre kontoransatte og Seksjon kontor og administrasjon i Møre og Romsdal arrangerer fagdagene Samhandlingsreformen og kontoretª i Molde. Reformen kommer til å berøre mange områder som ikke er direkte helserelatert. Universell utforming og mer teknologi er områder som vil berøre mange av våre medlemmer. Utfordringer, eksempler og erfaringer blir tema på fagdagene. Rådmanns- og styringskonferanse 29. 31. oktober: Høstens rådmannskonferanse holdes i tilknytning til årets styringskonferanse som arrangeres av Fagforbundet i samarbeid med Universitetet i Bergen 30. 31. oktober i Bergen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKvalitet skal lønne seg I skrivende stund er streik, sol, sommer, sinne og stupiditet ord som faller meg inn. Egentlig skal jeg skrive om framtida for medlemmene i Fagforbundet og Seksjon kontor og administrasjon (SKA)  både lønnsmessig og yrkesfaglig. Og streikene som kom 24. mai handler jo nettopp om det. Fagforbundet jobber mye med å legge til rette for at medlemmene skal gjøre en god jobb for sine arbeidsgivere. Våre medlemmer ønsker å yte service til innbyggerne. Men de trenger også en jobb å leve med og ei lønn å leve av. Vårt bidrag til kompetanseheving i kommunene er stor. Vi har en stipendordning som gir økonomisk støtte til videreutdanning. Dette er en populær ordning. Vi satser også på lengre utdanningsløp. Vi har fått på plass midler til å ut- vikle et større studietilbud knyttet til Høgskolen i Hedmark, og også bidratt til utviklinga av en fagskolestudie for helsesekretærer. Dette gir muligheten for å kunne koordinere arbeidet med blant annet samhandlingsreformen. Våre medlemmer ønsker å yte service til innbyggerne. Men de trenger også en jobb å leve med og ei lønn å leve av. SKA har også startet arbeidet med å utvikle en fagskolestudie innen arkiv. Dette er på skissestadiet, vi håper planene blir mer konkret og at oppstart blir høsten 2013. Det tar tid å legge til rette for og lage gode yrkesfaglige tilbud. årsaken er først og fremst fordi vi ønsker gode tilbud med topp kvalitet. ¸ˇ¸ˇSeksjonenes faggrupper er svært viktige for dette arbeidet. De bidrar med innspill og forslag til faglig inn- hold. De fagskolene/studiestedene vi samarbeider med, kjenner krava som stilles både til formell utforming og naturlig sammenheng i studiet, og setter rammene ut fra dette. Avslutningsvis skal en del av studiene innom det offentlige til en siste godkjenning. Rett til studiefinansiering fra det offentlige er et særskilt kvalitetsstempel. Uavhengig av arbeidsgiver vil Fagforbundet fortsette å skolere våre medlemmer slik at de blir gode i den jobben vi gjør. Vi krever at arbeidsgiver verdsetter dette. Det gjør de ved å skape et arbeid det er godt å leve med, og gir ei lønn alle kan leve av. God sommer til dere alle. ¸ˇ¸ˇGERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 6-7/2012 Foto Trond Finstad fbaargang2012 fbseksjonKON