¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇVIKTIG DATABRIKKE: Inni en blindtarm, bak høye tøytraller der ingen skulle tro at noen kunne jobbe, sitter skredder Margunn Monsen og fikser rifter, revner, knapper og en mengde mikrobrikker. Brikkene er sydd inn i plaggene og piper når de sykehusansatte bruker sine databrikker for å få riktig størrelse når de henter ut tøy på avdelingene. Hele systemet fra bruker via vaskeri og tilbake, er avhengig av den lille innsydde brikken.  Inni hjørnet der ligger utbrukt tøy jeg samler sammen for å sende til nødhjelp, forteller hun, uten å la seg affisere av trallene med tusenvis av plagg som står i kø. ¸ˇJOBBHUMOR: Kieran Quinn. 44 > Fagbladet 6-7/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON