¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkoloniherrene England/USA bestemte etter andre verdenskrig), men nå har de tatt over nesten hele landet. Palestinerne har under 13 prosent igjen som de er fanget i. Og ikke nok med det, så driver israelske myndigheter og bygger høye murer over alt. Våre hjerter gråter, våre forfedre får ikke fred. Hvis vi skal blande religion inn i bildet, så er eneste mulighet for palestinerne å vente på at Jesus skal vende tilbake og fortelle folk hva som er rett og hva som er galt. For det klarer tydeligvis ikke vi mennesker. Vi har nok av ressurser og landarealer i verden til å leve i fred alle sammen, men likevel så er det noe som hindrer oss i å finne en balanse. Når vi klarer det, så vil det bli fred over hele verden og ikke bare i Midtøsten! Det Fagforbundet gjør, er å tydeliggjøre okkupasjonen i Midtøsten, å hjelpe svake grupper i samfunnet  slik Fagforbundet har gjort for oss arbeidere alle lange tider. Heia Fagforbundet! Mohammed Ali Chkontana OKKUPASJON: Israel blir stadig større på Palestinas bekostning. Kartene viser utviklingen fra 1946 til 2010. Professor Alan M. Dershowitz, var i Norge og møtte en del antisemittiske akademikere som uttalte at han ikke var velkommen som gjesteforeleser. Det lyser av jødehat. Så har man NRK (les ARK, Arbeiderpartiets Rikskringkasting) der det så lenge jeg kan huske aldri har vært objektive nyhetsdekning av Midtøsten. Ikke underlig at det finnes jøder som nesten ikke tør gå på gata i Oslo, i frykt for å bli spyttet på, og det er ikke av muslimer, men av etnisk norske. Utmeldelse av Fagforbundet er skrevet. John Magne Høyberg, Kristiansand MIDTØSTEN Angrer på medlemskap I november 2011 meldte jeg overgang fra Delta til Fagforbundet, anbefalt av mine kollegaer. Jeg angrer. Det er både interessant og forstemmende å lese i Fagbladet nr. 4/2012 hva Fagforbundet og samarbeidspartnere er opptatt av. Det finnes mange kampsaker, og en seier er nå vunnet: Ahava-produktene fra Israel skal bort fra norske butikkhyller. Gerd-Liv Valla var for noen år siden på samme spor, da skulle frukt- og grønnsaksavdelingene renses for israelske produkter. Norsk utenrikspolitikk føres fra 7. juniplassen i Oslo. Hittil er ikke boikott som et straffetiltak en del av offentlig norsk politikk mot Israel. Hvem gir da Fagforbundet mandat i denne saken? Jeg er født i et land hvor befolkningen ble oppfordret til ikke å kjøpe hos jødene. På samme tid fikk jødene i Norge oppfordringen om å dra til Palestina. Hver generasjon MIDTØSTEN Hva driver dere med, igjen? Det er med vantro jeg leser i Fagbladet nr. 4/2012 at Vitaapotekene har fjernet produkter fra Ahava fra Israel fra hyllene. Blir ikke forskrekket av at Liv Tørres i Norsk Folkehjelp er fornøyd med det apotekene har gjort. Og dette skal være folkehjelp (for hvem). Norsk Folkehjelp; skam dere. Og til Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse; en ynkelig leder er du, som også er glad for dette. Kommer ikke til å sette mine ben i et Vitaapotek mer, og Norsk Folkehjelp er ikke den organisasjonen som først får støtte av meg. Det er heller ikke vanskelig å forstå at Norge er Vestens mest antisemittiske land, med utenriksminister Jonas Gahr Støre som latterliggjør sitt eget fedreland med sin holdning til Israel. Norge støtter villig terrororganisasjonen Hamas med millionbeløp hvert år til terrorister som vil utslette landet Israel. Man kan bli skamfull av mindre. ¸ˇMIDTØSTEN Ingen gudgitt rett Jorun Paulsen skriver i Fagbladet 4/12 at det ikke har eksistert en palestinsk stat, og at jødene har en gudgitt rett til å bo i dette området. Det bodde og bor mennesker i det området som var det britisk mandatområdet Palestina. Mange av disse oppfatter seg som palestinere. FNs delingsplan i 1947 delte området inn i en jødisk og en arabisk del (Palestina). Israel har etter hvert ekspandert ut over delingsplanen. å hevde at Israel gjenerobret Vestbredden og Gaza er feil. Israel har okkupert det som etter FNs plan skulle være palestinsk jord, en palestinsk stat, i tillegg til Jerusalem som opprinnelig skulle administreres av FN. Dette har ingenting med anti- semittisme å gjøre, men er kritikk av Israels politikk. Når Karmel-instituttet er med på å finansiere illegale jødiske bosettinger i de palestinske selvstyreområdene, er de med på å bryte folkeretten. Det er klart at Fagforbundet og Norsk Folkehjelp må reagere på dette. Hvis det er noen som setter verden på hodet og gjør galt til rett og rett til galt, så er det Jorun Paulsen. Hun hevder at jødene har all mulig rett til å bo i landet som Gud ga demª. Man kan ikke bruke mytiske historier fra Bibelen som begrunnelse for jødenes rett til området. Religiøse begrunnelser kan ikke være utslagsgivende for noen andre enn den religiøse selv. Vi kan ikke bruke religiøse begrunnelser i politikken. De må kunne oversettes til sekulære begrunnelser for å ha allmenngyldighet. Harald Fagerhus 50 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON