¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjesteskribent ¸ˇ1. april døde tre barn fra Dier Al Balah midt på Gazastripen i en brann forårsaket av et stearinlys. På grunn av strømmangel, var stearinlyset den eneste lyskilden familien hadde. Ofre i en konflikt de aldri forsto ¸ˇ¸ˇMohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. > Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Hannah Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Ingeborg Gjærum Miljøverner, student og rådgiver i BursonMarsteller. Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, kommentator og debattant. Barna ble identifisert som Nadine Bashir, en seks år gammel jente; Farah, en fem år gammel jente; og Sabri, en fire år gammel gutt. Et fjerde barn fikk alvorlige brannskader. De ble ofre i en årelang konflikt de ikke var gamle nok til å forstå. Det å være uten strøm har vært normen i Gaza de siste månedene. Og selv når det ikke får fatale følger, påvirker det hverdagen til mange av Gazas innbyggere. Strømavbruddene får også konsekvenser for vanntilførselen. 40 prosent av husstandene i Gaza har bare tilgang på rennende vann hver fjerde dag i mellom seks og åtte timer. For mange av Gazas innbyggere er bare tanken på å nyte en enkel dusj en virkelig luksus. Ofte er det også slik at selv om det er vann i huset, har familien sluppet opp for gass, slik at det er umulig å lage mat. Store deler av befolkningen på 1,7 millioner mangler nødvendige ting som strøm, vann, gass og olje. I over ett år har strømavbrudd vært hovedtemaet for daglige diskusjoner blant innbyggerne i Gaza. Kraftverket kan bare kjøre på en tredel av kapasiteten på grunn av mangel på drivstoff. Ofte stenges det helt, noe som utløser planlagte strømavbrudd på opptil 18 timer om gangen. I tillegg skjer det tilfeldige avbrudd som ikke er planlagt. Israel har siden 2006 opprettholdt en blokade av Gaza i et forsøk på å knuse Hamas-regjeringen. Blokaden ble forsterket i 2007, etter at Hamas tok full kontroll over Gazastripen. På Gazas sykehus har mengden utstyr som ikke virker lenger, tredoblet seg siden blokaden startet, ifølge FN-organet Unocha (United Nations Office for the coordination of humanitarian affairs). Ifølge demonstrasjonene under den arabiske våren, strømmet mange av Gazas innbyggere ut i gatene for å feire begivenheten. De trodde at de nye lederne i Egypt ville tilby mer støtte og hjelpe dem med å bryte den israelske beleiringen. Men hvis det virkelig er endringer på vei, lar de vente på seg. Gassen som driver Gazas kraftverk, ble plutselig kuttet sammen med andre livsviktige forsyninger i februar i fjor. Egypt ila restriksjoner på drivstoff smuglet gjennom tunnelene  Gazas eneste livslinje  og bestemte at all import av drivstoff skal gå gjennom de offisielle kanalene. Med andre ord må organisasjonen må pasienter også vente i opptil seks måneder i stedet for de vanlige tre månedene på en planlagt ortopedisk operasjon ved Shifa hospital. Mange av innbyggerne i Gaza uttrykker sin skuffelse over at Gaza knapt nevnes i nyhetene. Da den egyptiske presidenten Mubarak trakk seg som et resultat av drivstoffet føres gjennom den israelskkontrollerte grenseovergangen, Karim Shalom. Mange av innbyggerne i Gaza har erfart hvor upålitelige de israelske grenseoverganger er. Som en tunneleier i Gaza sier: Jeg kan ikke vente på at en israelsk soldat skal bestemme om jeg skal ha strøm eller ikke.ª 52 > Fagbladet 6-7/2012 Bildet av brente barn vender tilbake hver gang strømmen blir borte.ª fbaargang2012 fbseksjonKON