¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇJubilant- og vervemarkering Før Fagforbundet Askøy avd. 724 satte i gang med det obligatoriske årsmøtet, hedret vi vinneren av vervekonkurransen 2011. Kjersti Krokås toppet listen etter å ha vervet seks nye medlemmer. Vi gratulerer og håper gavekortet på 1500 kroner kommer til nytte og glede. Etter årsmøtet hedret vi våre medlemmer som har vært medlemmer i Fagforbundet i 25 år og i LO i 40 år. Øverst fra venstre 25-årsjubilantene Erling Jansen, Kari Nese, åge Nilsen, Kari Nicolaisen og Arne Ellingsen. Nederst fra venstre 40-årsjubilantene Ane Marit Bjugn, Gerd Andersen og Reidun Berthelsen. Tekst: Lasse Nepstad ¸ˇMerkedryss i Bergen årsmøtet i Tafo avd. 056 av Fagforbundet ble avholdt i historiske og koselige omgivelser i Nøsteboden. Vi kombinerte årsmøtet med årsmøtefest og merkeutdeling. Meget godt frammøte, vellykket årsmøte og hyggelig kameratslig samvær med god mat og drikke. Følgende møtte fram for å motta diplom og nål for 40 års medlemskap i LO og diplom og Fagforbundets nål i sølv for 25 års medlemskap i forbundet: Leder Jan Aksel Espedal (t.v.), Stein Ove Boland (25), Ove Johan Fjelde (25), Bjørn Henrik Olsen (40), Håkon Fasting (25) og Roger Heimli (25). Tekst: Jan Aksel Espedal ¸ˇJubileum i hovedstaden Fagforbundet Sagene fagforening har hatt et arrangement for medlemmer med 40 års medlemskap i LO og med 25 års medlemskap i Fagforbundet. Det ble servert snitter og kaker, og det ble overrakt nåler, diplomer og blomster. De som ikke hadde anledning til å møte, fikk tilsendt nåler og diplom i posten. Fra venstre: leder Marte Rønbeck i Fagforbundet Sagene, Leonides Gelacio, Berit Vangen, Grete Folvell og Helene Karlsen. Tekst: Marte B Rønbeck ¸ˇårsmøte i Fagforbundet Sauda Fagforbundet Sauda har 415 medlemmer, og 36 deltok på årsmøtet. Alle var med på det sosiale samværet etter møtet, sammen med jubilanter og andre inviterte gjester. 25-årsjubilant Olaug Haraldsen og 40-årsjubilant Agny Hellerslien var ikke til stede. Tekst: Gisela Amdal JUBILANTER: Fylkesleder Trond Helland i Fagforbundet Rogaland, 25-årsjubilantene Grete Espevik Svandal, Aud Klementsen, Bodil Espevik og Leiv Arild Berg og lokallagsleder Wenche-Lill Frette. ¸ˇ54 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON