¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har 327.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇHJELP TIL SELVHJELP Veronica Pedersen er autorisert omsorgsarbeider og jobber på Drotningsvik bofellesskap i Bergen. Den viktigste oppgaven er å følge opp de seks brukerne og hjelpe dem til å klare mest mulig av daglige gjøremål selv. Det krever av og til en god porsjon tålmodighet, men gir også mye glede tilbake. Veronica er en av 9064 omsorgsarbeidere organisert i Fagforbundet. Foto: Helge Hansen fbaargang2012 fbseksjonKON