¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPolitikerne i Moss ga blanke i streiken Midt i streiken gjorde politikerne i Moss flere vedtak som rammer ansatte. Da politikerne ankom formannskapsmøte på morgenen 4. juni, måtte de gå forbi mer enn 300 streikende foran rådhuset. De holdt en stille protest mot møtet og sakene på sakskartet. På formannskapsmøtet ble det blant annet behandlet konkurranseutsetting og fritt brukervalg i hele sektoren for hjemmebaserte tjenester  saker som krever drøftinger med ansatte. Forslag fra Arbeiderpartiet og SV om å utsette møtet til streiken var over, ble nedstemt.  Bruker streiken  Dette er ikke tilfeldig. De bruker fraværet av tillitsvalgte for å få gjennomslag for sakene sine, mener leder av Fagforbundet Moss, Hilde Torgersen. PROTEST: De fleste av de 350 streikende i Moss møtte opp foran rådhuset 4. juni. Inne satt politikerne for å vedta en rekke saker som angår de ansattes framtid. ¸ˇ18. juni skal sakene behandles i kommunestyret. De ansatte risikerer å få et sykehjem, renholdstjenester og revisjonstjenester konkurranseutsatt. En innstilling om fritt brukervalg for praktiske tjenester ble utvidet til hele sektoren. Samtidig ønsker høyreflertallet i kommunen en annen representasjon i Sammen for en bedre kommuneª framfor dagens treparts- samarbeid mellom tillitsvalgte, politikere og administrasjonen.  Maksimerer konflikten  Moss er på vei til å privatisere og konkurranseutsette for ideologiens skyld. Det er ikke noe å spare på dette utover kuttene i ansattes pensjoner, påpekte Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundets ledelse i en appell til de streikende. Larsen lover at Fagforbundet Moss skal få all mulig støtte i den kampen de nå fører mot ideologisk basert konkurranseutsetting.  Vi stiller opp med både faglig og økonomisk støtte. Som normalt Ordfører Tage Pettersen (H) avviser at sakene kom opp under streiken fordi tillitsvalgte var avskåret fra å være med.  KS støttet oss i at møtene kunne avvikles som normalt. Bystyret skal behandle disse sakene 18. juni, og kan drøftes med de tillitsvalgte, nå som streiken er over. Tekst: OLA TØMMERåS og PER FLAKSTAD ¸ˇStreiket seg ut av arbeidslivet Siste arbeidsdag for Kari Fredriksen og Thoril Gjerløw ble tilbrakt som streikevakt i Fredrikstad kommune. De streiket seg inn i pensjonistenes rekker.  Jeg støtter selvsagt streiken, men det er litt trist å slutte på denne måten. Helst ville jeg satt fra meg moppen, ryddet skapet og gått ut fra ungdomsskolen med en følelse av at jobben var unnagjort, sa Kari Fredriksen da Fagbladet møtte henne under streiken.  Selv om det var en krevende jobb, har jeg stått på i 46 år og aldri vært sykmeldt. Det skyldes delvis helse og delvis stahet, sa renholderen som nå er pensjonist. Også Thoril Gjerløw, førstesek- TAKKER FOR SEG: Kari Fredriksen (t.v.) og Thoril Gjerløw (t.h.) tilbrakte sine siste arbeidsdager på streikevakt. I midten Lisbeth Kristiansen, leder av Fagforbundet i Fredrikstad. ¸ˇretær på Vestsiden helsestasjon, avsluttet arbeidslivet på streikevakt. Hun har jobbet i kommunen i 34 år og vært tillitsvalgt for de merkantilt ansatte i 25 av dem.  Jeg har vært heldig. Arbeidsplassen har vært som en familie. å slutte blir en omveltning, tror Gjerløw. Tekst og foto: VEGARD VELLE Fagbladet 6-7/2012 > 5 Foto: Fagforbundet Moss fbaargang2012 fbseksjonSAM