¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå PLASS: Streikevakter fra Fagforbundet Harstad hindret streikebryteri da hurtigrutene ankom havna. Aksjonerte i Harstad havn Hver morgen aksjonerte Fagforbundet i Harstad havn. Hurtigruten ble fortøyd til tross for at de som normalt gjør jobben var i streik. Første dag i streiken fortøyde et lokalt firma trossene som streikende ansatte har ansvaret for. Andre dag dro havnestyrets leder selv trossene. Deretter møtte Fagforbundet mannsterke opp på kaia. En morgen begynte hurtigruteskipet Nordkapp å legge til, men avbrøt anløpet og stakk til havs.  Kapteinen tok hintet, sa hovedtillitsvalgt Eva Granås. Hurtigruten valgte deretter å sette eget mannskap på land for å fortøye skipene. Det reagerte Berit Rustad i Fagforbundet Troms på.  Dette er oppgaver våre medlemmer fra Fagforbundet har gjort for Hurtigruten i mange år, uttaler hun til Harstad Tidende. Fagforbundet Troms har flere spørsmål de vil ta opp med Harstad havn. OT ¸ˇ> ARBEIDSTILSYNET På TWITTER Arbeidstilsynet har opprettet en twitter-konto der de blant annet vil legge ut linker til nyheter om arbeidsmiljø, faktastoff fra nettsidene sine og aktuelle mediesaker. twitter.com/Arbeidstilsynet > DISKRIMINERER ETTER UTSEENDE åpenbare religiøse kjennetegn som skjegg og hijab er med på å minske jobbsjanser, viser en fersk rapport fra Amnesty International om diskriminering av muslimer i Europa. > VIKARBYRåENE VOKSER Vikarbyråene opplevde en vekst på hele ni prosent i fjor, men skandalerammede Adecco tapte markedsandeler til konkurrentene. > HØYRE VIL TVANGSSAMMENSLå Høyre åpner for å slå sammen kommuner med tvang, og vil at Stortinget skal tegne kommunekartet på nytt. Ordførere i distriktskommuner mener imidlertid at tvangssammenslåinger ikke kommer til å gi bedre kommunale tjenester. > FLERE PENSJONISTER BOR I UTLANDET I mars bodde 37.000 norske alderspensjonister i utlandet. Fra 2003 har andelen økt fra 3,4 prosent til 5,1. De fleste har bosatt seg i Sverige. > KARASJOK MåTTE KUTTE BUDSJETTET Økonomien er trang i Finnmark-kommunen Karasjok. I mai måtte et enstemmig kommunestyre kutte i årets budsjett med nesten 17 millioner kroner. ¸ˇAdecco-ansatte får sikret pensjonen Fagforbundet og Adecco Helse har inngått en avtale som rydder opp i pensjonsrotet for medlemmer som arbeidet ved Adecco-drevne sykehjem.  Adecco har innbetalt for lite til flere hundre ansattes pensjonskonti. Dette dreier seg om betydelige beløp, sier advokat Børge Benum i Fagforbundet. Gjennom avtalen forplikter Adecco Helse seg til å innbetale minst differansen mellom det som er betalt inn for lite og det som skulle ha vært skutt inn i pensjonsordningen.  De som har fått for lite innbetalt i henhold til Adecco Helses egen pensjonsordning og i forhold til det regelverket foreskriver, ville ha tapt mange pensjonskroner hvis dette ikke hadde blitt ryddet opp i, sier forbundsadvokat Benum.  Vi er fornøyd med få på plass denne avtalen med Fagforbundet og er glad for å kunne sette punktum i saken med dette, sier konsernsjef i Adecco Anders Øwre-Johnsen.  Det er viktig for oss å ha god dialog med arbeidstakerforeningen, og gjennom hele denne prosessen har vi hatt et positivt klima og et godt samarbeid, mener konsernsjefen. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 6-7/2012 > 7 Foto: Tore Skadal/Harstad Tidende fbaargang2012 fbseksjonSAM