¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Barn på flukt Norge vil splitte familien Gazul-Bahadori. Yalda (9) skal sendes til Moldova sammen med mamma. Pappa utvises til Afghanistan. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: MARIUS FISKUM Yaldas siste håp ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiste håp for å unngå atskillelse, er å prøve vedtaket fra UNE  All eksponeringen i lokalsamfunnet er mye å bære for en ni- (Utlendingsnemnda) for retten. Både under saksbehandlingen i UDI (Utlendingsdirektoratet) og anken i UNE ble innvandringspolitiske hensyn tillagt større vekt enn Yaldas retttilålevesammenmedfarensin.DetfinnerbådeYalda, hennes foreldre og lokalsamfunnet i Tromsø urimelig. Sliten familie Etter flere år med søknader, ankebehandling og omgjøringsbegjæringer er både mor, far og datter slitne. Det er vanskelig å få sove om natta. De vet at politiet kan effektuere utvisningsvedtaket når som helst, og de kommer gjerne natterstid. Siden de fikk endelig avslag på asylsøknaden 28. januar, har det vært stand i gågata i Tromsø hver eneste lørdag. Det har vært bilder av Yalda og faren hennes, underskriftskampanjer og innsamling av penger til rettssak. åring, men jeg ser ikke noe alternativ, sier pappa Abdul Jabar Bahadori.  Jeg frykter en retur til Afghanistan, men først og fremst er jeg livredd for hvordan Maria og Yalda skal klare seg alene i Moldova. Yalda er et av 446 barn med lang botid i Norge som risikerer utsendelse, samtidig som regjeringen jobber med den lenge lovede stortingsmeldingen om barn på flukt. Samlet inn penger Ved årsskiftet var det 229 løpende rettssaker mot staten i saker der asylsøkere har fått endelig avslag. De fleste er realisert takket være lokale ildsjeler og idealistiske advokater som finner regler og politisk grunnlag for avslagene blodig urettferdig. I fjor kunne enkeltpersoner og familier puste ut etter rettskraftig dom i deres favør i ¸ˇBarn på flukt " 449 av asylsøkerbarna med avslag på opphold har bodd mer enn tre år i Norge " 89 av disse har bodd mer enn fem år i landet. Noen er født i Norge. " Den største gruppa av asylbarn er fra Russland, deretter følger Irak, Iran, Afghanistan og statsløse. " 603 barn har bodd mindre enn tre år i landet. > Fagbladet 6-7/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonSAM