¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTREIKETOG: Gatene i Haugesund ble trange da streiketoget gikk fredag 1. juni. ¸ˇDisse oppgjørene er ikke ferdige 11. og 15. juni: Forhandlinger PBL  Private Barnehagers Landsforbund. 12. juni: Forhandlingsstart HUK-området, institusjoner innenfor helse, utdanning og kultur som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. 14. juni: Forhandlingsstart pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO. 18. juni: Forhandlingsstart KA  Kirkens Arbeidsgiverforening. Uke 24: Forhandlingsstart Spekter Helse, A2-oppgjøret. August: Brudd 6. juni i forhandlingene om ny energiavtale for de kommunale energiverkene. Mekling til høsten. ¸ˇ¸ˇMinst 12.000 til alle i kommunene ¸ˇ Vi er fornøyd med resultatet, særlig med de økonomiske tilleggene, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.  Det er et helhetlig resultat. Alle grupper blir løftet, og det tas hensyn til både kompetanse, lederskap og utdanning. Dette er det viktigste i kommuneoppgjøret: " Generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum 12.000 kroner til alle. " Minstelønnssatsene økes med mellom 15.300 og 25.100 kroner. " Ubekvemstillegget lørdag og søndag økes fra 35 til 50 kroner per time. " Minstelønna for ufaglærte uten ansiennitet økes fra 246.800 til 262.100 kroner. " Stillinger med krav om høgskoleutdanning går opp med 22.000 kroner til minimum 350.900 kroner. " Arbeidstakere med 20 års ansiennitet skal etter 6. juni ha ei grunnlønn på minimum 338.300 kroner i året. " Lokal pott på 1,2 prosent. " Likebehandling av innleide vikarer, tilsvarende resultatet i statsoppgjøret. NEI TAKK:  KS tilbyr oss spikersuppe, men den sier vi nei takk til, sa lederen i Fagforbundet Lillehammer, Helge Galtrud, under en av streikemarkeringene i byen. > Fagbladet 6-7/2012 > 15 Foto: Wenche Skjønberg Foto: Tor Arne Johannessen fbaargang2012 fbseksjonSAM