¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet mener at det vil føre til lavere kvalitet på tjenesten og at konkurranseutsetting ikke er forenlig med folkehelseloven.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€‹ GPS-DOM TIL HØYESTERETT Fagforbundet mener det er urimelig at lagmannsretten ikke gir renovatøren Jørn Roar Hansen Rollstad en økonomisk oppreisning etter å ha blitt ulovlig overvåket. Saken ankes til Høyesterett. Side 29 ˇ€‹ FRAMTIDSBYDEL Før sommeren velger Kristiansand kommune vinnerutkastet for tilbydere som får oppdraget med å utvikle framtidas bydel i Kristiansand. Det legges vekt på tilgjengelighet, klimatiltak og arbeidsplasser i nærområdet. Side 30 ˇ€‹ SJØTRANSPORTPROSJEKTET FOKUS: Ett av målene med Sjøtransportprosjektet, som startet i januar 2006, var å gi innspill til Nasjonal transportplan 2014 2023, og å bidra til økt kunnskap om varestrømmer og næringslivets behov i havnene. Side 36 Tærer på kroppen Trafikkbetjent Rolf Steinar Engen er overbevist om at nakkeproblemene skyldes all gåingen på asfalt. Astmaproblemene tror han skyldes svevestøv og forurensning. Side 32 Fagbladet 6-7/2012 > 27 ¸ˇFoto: Fredrik Varfjell fbaargang2012 fbseksjonSAM