¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇ¸ˇBrukte 177 millioner på konsulenter Oslo kommunes bestillerselskap for kollektivtrafikk, Ruter, har brukt til sammen 177 millioner kroner på konsulenter de siste fire årene. Den enorme konsulentbruken kommer fram i en redegjørelse fra Ruter til Oslo bystyre. Redegjørelsen ble til etter at SVs gruppeleder, Marianne Borgen, ba Ruter om å sammenfatte hvor mye de bruker til konsulenttjenester.  De bruker konsulenter fordi de ikke har den kompetansen de trenger i Ruter, sier en oppgitt leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen. Marianne Borgen ble både overrasket og bekymret over tallene.  Det som bekymrer meg, er at et offentlig selskap organiseres på en måte som gjør at det hele tiden vil være avhengig av eksterne konsulenter i stedet for å bygge opp egen kompetanse, sier hun til Klassekampen. OT Oppgitt: Lederen av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen, er oppgitt over Ruters pengebruk. ¸ˇKLAR IGJEN: Klubben ved Borg buss i Fredrikstad reiser igjen til Kosovo med hjelpeutstyr, klær og en rutebuss fra Fredrikstad. Buss til Kosovo for fjerde gang En av Fredrikstad bys rutebusser legger ut på tur til Kosovo. Der skal den bli skolebuss. Fagforbundets klubb ved Borg buss i Fredrikstad har brettet opp ermene igjen. For fjerde gang skal de fylle en buss med hjelpeutstyr og kjøre den helt til Kosovo. Nå ber de om hjelp til å hjelpe. Folk til folk  Vi tar imot det meste. Hjelpeutstyr som rullestoler, gåstoler og krykker. Og selvfølgelig gangbare klær. Det er det alltid bruk for, sier hovedtillitsvalgt Roger Larsen og nestleder Ken Arild Kristiansen i Borg Buss i Fredrikstad. De har opparbeidet god erfaring i hjelpesendinger til Kosovo.  Dette er hjelp som går direkte til folk. Bussen skal bli skolebuss i byen Vustri. Vi har kontakt med lokale foreninger for funksjons- hemmede som sørger for at utstyr går direkte til brukere som trenger det, forteller Larsen. De som ikke synes  Vi ønsker å bidra med det vi kan i det små, gjøre hverdagen bedre for dem som trenger det. Hjelpe noen som de store hjelpeorganisasjonene ikke har sett ennå, forklarer de to. Det er fjerde gangen at de får en Fredrikstad-buss, fyller den FUNGERER: Hjelpen går direkte fra de norske bussjåførene til folk i Kosovo. På en av de første turene satte de opp et klasserom med datautstyr. med utstyr og kjører hele veien til Kosovo.  Vi satte opp et klasserom med datautstyr på de første turene. Det er fortsatt oppe og går. En funksjonshemmet ungdom som kun kunne bruke håndleddene, fikk elektrisk rullestol i fjor. Vi har også levert sportsutstyr for funksjonshemmede, forteller Larsen og Kristiansen. På fritida De to forsikrer at absolutt alt som samles inn går uavkortet til dem som trenger det.  Vi er sju som reiser nedover; to er opprinnelig fra Kosovo. Samtlige tar ut ferie, og alle betaler returbilletten sin selv. Bussen skal gå 1. september, og foreløpig har vi ikke mye, men erfaringsmessig vet vi at folk våkner opp nærmere avgang og sørger for mye utstyr, sier de. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ28 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Ola Tømmerås Foto: Klubben ved Borg buss fbaargang2012 fbseksjonSAM