¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAnker GPS-dommen til Høyesterett ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUBEHAGELIG: Tillitsvalgt Trond-Are Henriksen (t.v.) syns det er ubehagelig med kameraene Avfallsservice AS har montert på arbeidsplassen. Renovatør Jørn Roar Rollstad fikk sparken med begrunnelse i data fra GPS-en i bilen. Overvåkes av kamera på jobb ¸ˇRenovatører i Avfallsservice AS overvåkes nå med både GPS og kamera. overtid urettmessig, og må betale tilbake 2880 kroner. Avfallsservice AS ble frikjent for usaklig oppsigelse. ikke i tvil om at de vil bruke opplysningene fra kameraene til å si opp folk dersom det er noen de vil bli kvitt  på samme måten som GPS-saken " Mai 2010: Sjåfør Jørn Roar Hansen Rollstad ble oppsagt av Avfallsservice AS i Troms. Begrunnelse: For lange pauser og deretter ført overtid. " Arbeidsgiver viser til data fra Fagforbundet er misfornøyd med at lagmannsretten ikke gir renovatøren Jørn Roar Hansen Rollstad en økonomisk oppreisning etter å ha blitt ulovlig overvåket. Nå anker Fagforbundet den prinsipielt viktige saken til Høyesterett. Spørsmålet er om en arbeidsgiver skal ha lov til å overvåke sine ansatte med moderne overvåkningsteknologi, for eksempel med en GPS i bilen eller med en smarttelefon. Stor sak for småpenger Bakgrunnen er at Jørn Roar Hansen Rollstad fikk sparken fra Avfallsservice AS i Nord-Troms. Selskapet mente han førte for mange overtidstimer, slik at bedriften ubetalte 2880 kroner for mye til ham. Etter mistanke om feilføring av arbeidstimer, avleste avfalls- selskapet GPSen i avfallsbilen. Problemet var at GPSen ikke var ment å skulle overvåke de ansatte. Ved innføringen av GPSsystemet holdt en representant for firmaet et orienteringsmøte for de ansatte. Her forsikret han at systemet ikke skulle brukes til kontroll av arbeidstakerne. Selskapet fryktet at de ansatte ville komme til å sabotere GPSen, dersom de i forkant kjente til at systemet skulle brukes som et kontrolltiltak. Høye saksomkostninger På tross av løftene, undersøkte arbeidsgiveren ikke bare Rollstads plassering på 500 tidspunkter. Også andre ansatte, som de ikke hadde noen konkrete mistanker mot, ble overvåket. Lagmannsretten konkluderer i dommen med at firmaet brøt personopplysningsloven da de overvåket den ansatte. Likevel I forrige måned seiret selskapet AKh GIR IKKE OPP: Jørn Roar Hansen Rollstad (t.h.) fikk sparken fra Avfallsservice AS med begrunnelse i data fra GPSen i bilen. Tillitsvalgt Trond Are Henriksen er opprørt over firmaets kameraovervåkning. krever ikke domstolen at firmaet skal gi Rollstad en økonomisk oppreisning. Faktisk er det Roll- stad som må ta tapet, siden han blir avkrevd å betale saksomkost- ningene både fra tingretten og lagmannsretten, til sammen over en halv million kroner. Vær så god, overvåk  Det hjelper fint lite at domstolen er klar på at firmaet brøt loven, så lenge de ikke gir firmaet noen straff. I praksis får arbeidsgivere nå adgang til å overvåke sine ansatte, mener Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. Han frykter at avgjørelsen vil føre til mer overvåkning i arbeidslivet.  Teknologien er blitt så vanlig at denne typen saker stadig oftere dukker opp, forteller han. Hvorvidt Høyesterett vil behandle ankesaken, blir trolig avgjort i løpet av sommeren. Tekst: VEGARD VELLE d j d d GPS-dataene, sier r K ¸ˇKommunal kino igjen i ås ¸ˇIngen private driftere meldte sin interesse, og i august åpner kinoen igjen i kommunal regi. Kommunen la i vår driften av kinoen ut på anbud, men fikk ingen tilbud. Nå investerer kommunen selv i nødvendig utstyr og personale. Avansert filmutstyr  Jeg mener kommunen har like gode forutsetninger for å drifte kino, som det private har, sier Arne Hågensen, fagkonsulent innen oppvekst og kultur i ås kommune. Kommunen satser på det siste og beste i visningsutstyr. En 4K-prosjektor sørger for høy oppløsning og lysstyrke. Et nytt og opprullbart lerret gjør at kinoen raskt kan bli til en scene. Større investering ås kommune har rustet opp kulturhuset for 35 millioner kroner, og det er i forbindelse med denne fornyingen at kommunen åpner kino. Også eldresenter, to møterom og et bibliotek skal på plass i kulturhuset. Kommunen avsetter to års- verk for å holde kinoen i gang, inkludert en operatør og ansvarlige for lyd og lys. 2,5 millioner kroner er avsatt til sceneteknisk utstyr. I tillegg kommer 2,5 millioner kroner til drift av kinoen. Gikk konkurs Den tradisjonelle kinoen, som i mange år ble drevet av den kjente filmregissøren Terje Kristiansen, gikk konkurs tidlig på 2000-tallet. Siden har den ligget nede, men nå er det duket for nye magiske øyeblikk, bakerst i kinosalen i ås. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 6-7/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Bjørn A. Enoksen Faksimile fra Fagbladet nr 8/2011 fbaargang2012 fbseksjonSAM