¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPlanlegger framtidas bydel Kristiansand kommune ønsker å utvikle en bærekraftig bydel som svarer på klimautfordringene og legger til rette for en aldrende befolkning. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjonsfoto: COLOURBOX.COM Eirik Martens Svensen har permisjon fra plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune for å være prosjektleder for Framtidens bydel. Han syns det er spennende å se litt inn i glasskula.  Vi vet ikke så mye om framtida, men prosjektet bygger på det vi ser rundt oss. Det blir våtere, høyere temperaturer og mer ekstremvær. Vi må tenke mer gjennom både hvor vi bygger og hvordan vi bygger, sier Svensen. Kristiansand kommune har allerede Møllestua barnehage som pilotprosjekt for Framtidens byer. Nå ønsker kommunen seg en hel bydel som pilot for hvordan bydeler bør utformes i framtida. Godt å leve i for alle Mens staten legger vekt på klima i prosjektet Framtidens byer, har Kristiansand kommune også egne kriterier for en bærekraftig bydel:  I tillegg har vi lagt inn temaer som er viktige for oss: Bydel er godt å leve iª. Det er en samlekategori for å løse utfordringer i forbindelse med eldrebølgen. Det handler om å legge til rette for universell utforming og velferdsteknologi. Videre legger vi vekt på kriterier som kriminalitetsforebygging og mangfold, opplyser Svensen. Lokale arbeidsplasser Et viktig tema er også å fokusere på bydelen som drivkraft for næring og utvikling av nye produkter og løsninger, for innovasjon og lokal verdiskapning. Det vil si å skape arbeidsplasser lokalt og regionalt, sier Svensen, som blant annet ser for seg utvikling av miljøvennlig bygningsmateriale og et sterkt teknologimiljø på Sørlandet. Kommunen har valgt ut tre utbyggingsgrupper som skal utvikle konsept for hvert sitt område, og de konkurrerer om å bli Framtidens bydel.  En jury vurderer besvarelsene fra de tre tilbyderne, og beslutter hvilket område som skal satses på som Framtidens bydel. Vi har forhåpentlig tatt en avgjørelse før sommeren, sier prosjektleder Eirik Martens Svensen til Fagbladet. ¸ˇ30 > Fagbladet 6-7/2012 FRAMTIDPLANLEGGING: Prosjektleder Eirik Martens Svensen (t.v.) og den første koordinatoren for Framtidens byer, Are Kristiansen, har invitert fagmiljøer til å delta i utformingen av en bærekraftig bydel. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Bjørne Jortveit fbaargang2012 fbseksjonSAM