¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Viktig å ta symptomene på alvor Fysioterapeut ¸ˇTone Wigemyr ¸ˇForskere Fagbladet har snakket med, er skjønt enige om at det generelt er sunt å gå, men alt med måte. Alle vet at det er sunt å være i aktivitet, men fins det en grense for hvor mye man bør gå? Generelt fins det ingen grense for hvor mye en kan eller bør gå per dag, men rundt 18 kilometers gange på en dag er mye, sier fysioterapeut Tone Wigemyr til Fagbladet. Wigemyr arbeider som vitenskapelig assistent for professor Jorunn SundgotBorgen som arbeider mye med idrettsmedisin. Hun sier at det ved belastningsskader alltid er viktig å evaluere faktorer som hvor lenge, hvor ofte og med hvilken intensitet den enkelte utfører et visst type arbeid. Risikofaktor Monotont arbeid over lengre tid kan være en risikofaktor for skade. Men gange i seg selv på asfalt er ikke skadelig. Wigemyr viser til at en distanse på bortimot to mil daglig, nesten er en halvmaraton. Parkeringsvakten må være i god nok fysisk form for å klare dette, sier hun. Ifølge Wigemyr har det ikke noe å si om betjentene går i bakker eller på flat mark. Variasjon er utelukkende positivt, sier hun. Hun viser til at det er viktig å ha sko med god demping, sko som kjennes behagelige og er forholdsvis lette. Det er viktig å ta symptomene på alvor tidlig. Oppsøk fysioterapeut og tren det som kreves, sier hun. Usikker sammenheng Gruppeleder for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser ved Stami, Bo Veiersted, viser til to store litteraturgjennomganger som har konkludert med at det ikke er noen sikker sammenheng mellom gange og korsryggsmerter. Jeg er ikke sikker på at antall mil som gås om dagen er avgjørende, men kanskje mer hva slags underlag det gås på, sier han. Han peker også på nødvendigheten av å passe på å få nødvendig hvile og pause. Veiersted sier det er manglende dokumentasjon på at det å gå mye øker risikoen for ryggplager. Ryggplager er vanlig Seksjonsoverlege Niels Gunnar Juell ved Oslo universitetssykehus sier at ryggplager er noe som generelt sett er vanlig i Norge. Spør man befolkningen om plager fra nakke og rygg, svarer over 60 prosent at de har hatt dette siste året, og rundt 20 prosent at det har gått ut over rygg/nakke-funksjonen, sier han. Han viser til at også plager fra knær og føtter er vanlige. Det man legger vekt på for personer som går mye, er selvsagt gode sko. I tillegg er det nok viktig å være i rimelig god form og ikke overvektig, sier han. Juell viser til at det psykososiale arbeidsmiljøet med trivsel og meningsfullt arbeid unngå sykmelding. merking og andre gjøremål kommuneansatte har ute i gatene. Begge har tro på trening og bruk av riktig utstyr som varme nok klær i kulda og godt skotøy. Og de er fornøyd med at arbeidsgiver ikke sier nei til slike ønsker. Mange sier til oss at vi er heldige som har en jobb vi kan gå så mye i. At vi får gratis trening på jobben og at det er sunt å gå mye, humrer Anne Grethe Henriksen. Slipper overvekt Hun vet at det for hennes del har hatt en pris. Og det er ikke kiloer som sniker seg på, som mange andre i befolkningen sliter med hun tenker på, men smerter, til dels diffuse, som hun er overbevist om at skyldes all gåingen selv om det er vanskelig å få dokumentert av en lege eller fysioterapeut. Det er lite dokumentasjon på området, og få som vil si noe om sykefravær blant trafikkbetjenter har med dette å gjøre, men det er et viktig felt å forske mer på, sier Anne Grethe Henriksen. ¸ˇ¸ˇVARIASJON: Rolf Einar Engen mener varierte arbeidsoppgaver ville vært bedre for helsa. 34 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM