¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇavgiften, innspill til Norsk Transportplan, kravet om like avgiftsvilkår for transportmidlene, overvåkning og sikkerhet til sjøs, og effektive og miljømessige logistikknutepunkter. Det andre temaet er effektivitet i havner, som tar opp havner som effektive ledd i forsyningskjeder, standardiserte måleparametre, tettere samarbeid havnene imellom om de beste løsningene, havnestrukturen og tettere samarbeid med terminalaktørene og rederiene. Det tredje temaet er marked og kommunikasjon. Her blir det sett på en samordning av markedsføring og kommunikasjon for å oppnå maksimal effekt. Kommunikasjonsarbeidet rettes mot vareeiere, speditører og publikum, og markedsfører havnenes betydning. Det skal fremme eksisterende tilbud sammen med rederiene gjennom dokumenterte konkurransedyktige priser og frekvens, og styring dør dør i ulike transportkorridorer. I tillegg til disse tre hovedtemaene skal det også gjennomføres dialogmøter med rederiene for å se på utvikling av nye sjøtransportløsninger. Det vil også bli gjennomført seminarer og samlinger for å diskutere og forankre prosjektet. 10. mai i år startet prosjektet Velg sjøveienª, et samarbeid mellom rederiene, speditørene og havnene. Det skal arrangeres konferanser i 15 norske havner, i tillegg til Rotterdam. Som symbol er det innredet en container som skal følge med på reisen til alle destinasjonene, og som ender opp på Gardermoen i høst på Transport og Logistikk, som er en av Norges største messer på feltet. Det som startet som en skolering av havneledere i logistikkfaget, er etter hvert blitt en meget omfattende kampanje for å få mer gods over på sjøen. Fagbladet 6-7/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM