¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇRUTINE ER NØDVENDIG:  Den viktigste lærdommen er at alt utstyr, prosedyrer eller skjemaer som ikke brukes i en normalsituasjon og er innøvd, ikke fungerer i en katastrofesituasjon, sier Hans Martin Aase, her sammen med resten av delegasjonen. Erfaringer fra London og Madrid Ambulansepersonell som var med i redningsarbeidet 22. juli, har møtt kolleger med erfaringer fra store katastrofer i London og Madrid. Fagforbundet inviterte denne våren ambulansepersonell fra Vestre Viken og Oslo Universitetssykehus på en studietur til England og Spania.  Vi så at det kunne være nyttig å utveksle erfaringer med kolleger i andre land som også har måttet takle terrorangrep, sier Hans Martin Aase, leder i Faggruppa for prehospitale tjenester i Fagforbundet. Fikk anerkjennelse Til sammen deltok 17 tillitsvalgte, ledere og ansatte som var involvert i redningsarbeidet i Oslo og ved Utøya.  Dette var også vår måte å vise at vi satte pris på den enorme innsatsen våre medlemmer gjorde 22. juli, sier Hans Martin Aase.  Kollegene i London og Madrid ble imponert over arbeidet til det norske helsepersonellet denne dagen. Jens Petter Kolberg, operativ leder i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, og Håvard Larsen, operativ leder ved Utøya, presenterte erfaringene. Foran OL Deltakerne på studieturen lærte mye om terrorberedskapen i de to hovedstedene; blant annet organisering, utstyr og kommunikasjon. Nødtjenesten i London har innført et nytt dataverktøy for mottak og varsling av akuttmedisinske oppdrag. Blant annet varsles nærmeste enhet automatisk av systemet ved akutte oppdrag.  Systemet kan også definere geografiske områder ved større arrangementer. Innringere fra et slikt område vil da automatisk sluses til et eget kontrollrom for denne hendelsen uten å belaste resten av systemet, forteller Hans Martin Aase. I forbindelse med OL er det bygd opp et helt nytt kontrollrom med plass til 40 operatører. Effektiv samhandling Madrid har to offentlige ambulansetjenester, en for private bygninger og en for offentlige eiendommer.  På operasjonssentralen la vi spesielt merke til et svært interessant dataprogram. Alle sykehusene må tre ganger i døgnet melde inn ledig sengekapasitet, forteller Hans Martin Aase. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇVåryr i parker og på fellesområder Allerede når snøen er i ferd med å smelte og den første vårsola varmer, spretter både folk og løvetann fram i parker og på andre utendørs fellesområder. Disse uteområdene er et populært lavterskeltilbud som har en positiv effekt på folkehelsen ved at de er tilrettelagt for aktivitet, opplevelse og rekreasjon. På Fagforbundets grøntfaglige konferanse i mars ble det synliggjort at langsiktig planlegging og kontinuerlig drift er en viktig forutsetning for kvaliteten på parker og andre utendørs fellesområder. Fagforbundet mener at dette best bevares når kommunene gjør jobben sjøl. Den nye folkehelseloven som trådte i kraft ved nyttår, sier at kommunene i det forebyggende folkehelsearbeidet skal ta i bruk alle sektorer, ikke bare helsesektoren. Fagforbundet mener at det vil føre til lavere kvalitet på tjenesten og at konkurranseutsetting ikke er forenlig med folkehelseloven. Konkurranseutsetting av drift av parker og utendørs fellesområder svekker den langsiktige planleggingen og den kontinuerlige driften ved at både ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfag- og lokalkjennskap ikke videreføres til den private tjenesteyteren. Det faktum at en privat tjenesteyter har en kontraktsperiode på tre fem år er også en utfordring i forhold til den langsiktige planleggingen og den kontinuerlige driften. Fagforbundet mener at det vil føre til lavere kvalitet på tjenesten og at konkurranseutsetting ikke er forenlig med folkehelseloven. STEIN GULDBRANDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI dag gjøres jobben i kommunal regi i majoriteten av landets kommuner. Både av hensyn til de kommunalt ansatte og publikum vil Fagforbundet fortsatt arbeide for at det fortsetter i framtida. Med dette ønsker vi dere en riktig god og aktiv sommer i parker og på utendørs fellesområder. 38 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Atle Holberg Frey fbaargang2012 fbseksjonSAM