¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇULYD OG KOSEDYR: Trenede ører hører når noe henger seg fast. Raskt brukes en båtshake til å få sekken rundt svingen og avverge kø. Men så piper det. En sokk, en sykehusansatts adgangskort eller kanskje et gjenglemt kosedyr reddes ut av putevaret. Kosedyret henges på plass, klar for øyeblikkelig retur hvis den lille syke eieren melder seg. ¸ˇ¸ˇUNDERJORDISK: Kjellerkorridorene binder sykehuset sammen. Rolf Rasmussen frakter rent tøy til riktig avdeling. 42 > Fagbladet 6-7/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM