¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSVART ARBEID: I lampelyset foran et kontorbygg bak bussterminalen i den polske byen Lublin, står de hver morgen, ukrainerne på jobbjakt. Noen hører kanskje til de 40.000 ukrainerne som får midlertidig rett til å besøke Polen. og det visumfrie Schengen-området, fins det ordninger som gjør at ukrainere kan få rett til å arbeide her uten at det trengs visum til hele EU og Schengen. Tjener på krisa Jacek Soltan tror at 2012 blir et godt år.  Når det er økonomisk krise, søker mange ukrainere jobb i utlandet, og mange selskaper i Vest-Europa vil ha billig arbeidskraft, sier han. Den polske arbeidskraftimporten er nok lønnsom for arbeidsgiverne i andre europeiske land. Men arbeiderne fra øst må bokstavelig talt betale en høy pris, forteller juristen Robert Kulik. Han jobber som konsulent for et veldedig selvhjelpssenter i Lublin. Han har spesialisert seg på å hjelpe innvandrere fra nabolandene i øst med å få arbeids- og oppholdstillatelse.  Mange tvinges til å betale for fiktive ansettelser for å få oppholds- tillatelse. Jeg vet at det fins polske selskaper som selger slike attesterer, sier han.  Siden de ukrainske arbeiderne er avhengig av en attest, tvinges de til å fortsette å betale. Jeg har truffet mange som har betalt et selskap for en fiktiv ansettelse. De må selv betale skatter og sosiale avgifter, og når de vil ha en reell jobb, må de betale for det også. Redde for å bli kastet ut Også i Ukraina selges det attester og arbeidstillatelser. Både Robert Kulik og en kilde i vikarbransjen i Ukraina nevner tusen dollar eller euro som en vanlig pris. Men for denne summen får du ikke visum som gir rett til å jobbe i resten av EU, ifølge Robert Kulik.  Menendelvetikkedetog reiser likevel. Hvis det ikke er noen som sjekker passet ved grensen, går det bra. Ellers blir de kastet ut, og får heller ikke lov til å vende tilbake til Polen, sier Kulik. Og det er nettopp risikoen for å bli kastet ut som skremmer Jurij og de andre ukrainerne bak bussterminalen  de som ikke har hatt råd til å skaffe seg visum til EU og Schengen  fra å dra videre ut i Europa som hvite polakker. ØSTEUROPEISKE GJESTEARBEIDERE Med et jobbtilbud fra et polsk selskap kan ukrainere, hviterussere, russere, moldovere og georgiere i henhold til en bilateral avtale få ett års oppholdstillatelse i Polen, og rett til å arbeide der halvparten av det året. I hjemlandet må den som har fått tilbudet, vise fram attesten på den polske ambassaden for å få visum. Deretter leier personalutleiere ut tredjelandsstatsborgere til andre land innenfor EU og EØS. Siden disse arbeiderne er utstyrt med samme dokument som en polsk vikarbyråansatt, ser de ut som polske arbeidere såfremt de ikke må vise pass. En annen bilateral avtale mellom Polen og Ukraina gir 1,5 millioner ukrainere i nærheten av den polske grensen, rett til å reise inn i Polen. På polske konsulater kan de søke om en passerseddel som koster 20 euro. Muligheten utnyttes av mange. Siden 1. juli 2009 har 96.658 ukrainere fått denne typen tillatelse. ¸ˇDAGSJOBB: Jurij fra Ukraina skulle gjerne jobbe i andre EU-land, men har ikke råd å betale for arbeidstillatelsen. ¸ˇ48 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM