¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 I ett år har elever i helsearbeider- faget på Stovner vært med i prosjektet Livsglede for eldre. Etter å ha jobbet på sykehjem hver fredag, har flere bestemt seg for at det er nettopp eldre de vil fortsette å jobbe med. 8 TEMA: Barn på flukt 14 Tromsø vedtok ekstremprivatisering 16 Lungeskadd for livet i fuktige lokaler 19 Fylkeslegen åpner tilsynssak 20 PORTRETTET: Anne Lindboe 27 42 HELSE OG SOSIAL 43 Høyresida viser sitt sanne ansikt 44 FOTOREPORTASJEN: Framtidas fagfolk 50 Køer i skyggen av hellaskrisen 62 Firkantet lovtolkning fratar sønnen pappa FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 40 FOKUS: Yrkesveien blir til mens vi går 42 Seksjonslederen 53 Debatt 55 Petit 56 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Tar av med modellfly 68 EN AV OSS: Viktig for helse og vedlikehold ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Klare meninger Bjørn Ihler (20) overlevde massakren på Utøya.  Verdier som demokrati, ytringsfrihet og humanisme har fått en enda større betydning for meg, sier han i portrettintervjuet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGir og får glede 32 Medan dei tilsette og administrasjonen planla avvikling av ortopedisk aktivitet ved lokalsjukehuset i Nordfjordeid, vedtok styret i Helse Førde plutseleg å leggje ned avdelinga. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUsikkert på lokalsjukehusa 8 Vil ikke lenger la seg utnytte Noen østeuropeere nekter å gå med på maratonuker, manglende lønn eller oppsigelse ved sykdom. Fagbladet har fulgt Alicja Wisniewska (bildet) og Radoslaw Gutowski i deres kamp for selvfølgelige rettigheter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 Da hjelpepleieren ble pasient, så hun helsevesenet i et annet lys. Hun har blant annet opplevd helsearbeidere som tar for lett på yrkesetikk. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSer helsevesenet i nytt lys ¸ˇ¸ˇ14 Frp og Høyres ønske om ekstrem- privatisering i Tromsø gjør at ansatte kan tape 100.000 kroner i året i pensjonsinntekter, mens private forsyner seg av kommunekassa til egen profitt. Vedtaket skapte store protester. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister pensjonen ¸ˇ¸ˇ40 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil fremme yrkeskompetanse Arbeidstakere med yrkeskompe- tanse blir viktige brikker i framtidas velferdstjenester, skriver fokusforfatterne Kristine Hansen og Wenche Skorbakk. ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 8/2012 Foto: Oddleiv Apneseth ISSN 0809-9251 Foto: Marius Fiskum Foto: Erik M. Sundt Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL