¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn dag fikk Alicja nok Alicja Wisniewska kunne ikke være snill polakkª lenger. Kroppen sa stopp etter to år som underbetalt renholder med maratondager i villaer og på kontorer. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: ERIK M. SUNDT Wisniewska var et lett offer. Hun snakker ikke Lønnsom kriminalitet norsk, kan ikke engelsk og kjenner ikke  Det finnes ikke mer lønnsom kriminalitet enn å rane arbeidslivets regler i Norge. Hun var helt lønn, overtid eller feriepenger fra ansatte. De færreste avhengig av lønna på 12.000 kroner i krever det de har rett på, enten fordi de ikke kan språket, måneden for å betale institusjonen der hennes funksjonsikke kjenner reglene, eller fordi de ikke har penger eller hemmede datter bor i Polen. kapasitet til å stevne arbeidsgiveren for retten. Går sakene Hun fant seg i betingelsene  til hun ble sengeliggende. til retten, risikerer arbeidsgiverne likevel ikke å tape mer enn det som den ansatte uansett har rett på, sier Garstecki. Lange dager Garstecki er opprinnelig polsk, og har de to siste årene Fagbladet har fått se timelister og lønnsslipper fra blitt en ettertraktet advokat for østeuropeere med desember 2010 til august 2011. På det meste jobbet problemer i det norske arbeidsmarkedet. Han etterlyser Wisniewska 246 timer i måneden. Noen måneder fikk hun sterkere sanksjoner overfor arbeidskriminelle arbeids- litt overtidsbetaling, andre måneder bare grunnlønna. givere i Norge. Hun jobbet i julehøytidene, på nyttårsaften og i helger.  Jeg trengte pengene, og godtok det, forklarer hun. Grovt utnyttet Siden du har brukt dagen til legebesøk, har vi tre hus du En typisk sak kan vaske nå i kveld.ª Det skal ifølge Wisniewska ha vært Wisniewskas sak er en av et titalls saker som advokat responsen fra arbeidsgiver på sykmeldingen hennes. Sebastian Garstecki ved advokatkontoret Andersen &  Da jeg ble syk, gikk jeg til advokat. Jeg skjønte at dette Bache-Wiig har ført for østeuropeere i år. ikke kunne fortsette. Etter 15 minutter hos Garstecki  Dette er en typisk sak: En østeuropeer som ikke kan begynte det å gå opp for meg hvor grovt jeg hadde blitt språket, og dermed heller ikke kan sette seg inn i reglene. utnyttet, sier Wisniewska. Enkelte arbeidsgivere ansetter kun dem som verken har Det ble sendt krav og tatt ut stevning, men i miljøet norskeller engelskkunnskaper, forteller Garstecki. rundt Wisniewska begynte det å skje ting. De påfølgende To dager etter at Fagbladet møtte Wisniewska, inngikk månedene skulle bli tøffe. hun et konfidensielt rettslig forlik med sin tidligere arbeidsgiver. Hun har ikke uttalt seg til Fagbladet etter at Møtt av trusler forliket ble inngått.  Da jeg leverte sykmelding, ble jeg skjelt ut. Så begynte Fagbladet har også vært i kontakt med arbeidsgivers terroriseringen. Min far i Polen fikk telefoner. De forsøkte advokat. Arbeidsgiver ønsker ikke å uttale seg av hensyn å bruke min bror for å få meg til å trekke saken, forteller til det inngåtte forliket. hun. > Tema: Todelt arbeidsmarked Fagbladet 8/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonHEL