¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStevnet Tema: Todelt arbeidsmarked arbeidsgiver  fikk politiet på nakken ¸ˇGA OPP NORGE:  Jeg kan tjene godt i Norge, men det er ikke verdt risikoen, sier Gutowski. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: MAREK LUBACZ  Jeg kan tjene godt i Norge, men det er ikke verdt risikoen. Det er bedre å klare seg med polsk lønn, konkluderer mekanikeren Gutowski etter et halvår i Norge. Nå er han i gang med sitt eget verksted i Polen. Norge begynte bra, men endte med et mareritt. Dette er historien om en polsk mekaniker som møtte sin tidligere arbeidsgiver til rettsmekling. Han mente seg usaklig oppsagt under sykdom. Den tidligere arbeidsgiveren hevdet at han hadde sagt opp selv. Rettsmeklingen 7. juni i år skulle utvikle seg i en retning verken han eller advokaten hans hadde forestilt seg. Kunne ikke tro det Det er pause i rettsmeklingen ved Heggen og Frøland tingrett i Mysen. Gutowski og hans advokat Sebastian Garstecki venter på motpartens respons til kravet deres. Begge parter har sagt ja til mekling for å komme fram til en minnelig løsning. Motparten er et stort, lokalt firma i Indre Østfold. Uka før ble det gjort forsøk på å skremme Gutowski vekk fra rettsfor- handlingene. Han fikk vite at han kunne bli arrestert dersom han møtte. Han tok det som tomme trusler, en bløff.  Jeg har aldri hatt noe uoppgjort med politiet, sier han. Rop og ordrer Idet Gutowski og hans advokat Sebastian Garstecki forlater rettssalen for å kjøpe lunsj, går tre lokale politimenn fra Indre Østfold til aksjon.  Jeg ble overrumplet. Det var kaotisk, med rop og hissige ordrer, sier Gutowski. Politiet ville legge ham i jern og arrestere ham, og dermed stanse rettsmeklingen. Advokaten hans reagerte.  Det ble møtt med bryske spørsmål om hvem jeg er, sier Garstecki. Han er i ettertid overbevist om at politiet agerte på bakgrunn av konstruerte påstander i kjølvannet av arbeidskonflikten. Dommeren kastet imidlertid politiet på dør, og ga dem ordre om å vente til den sivile saken var over. > På vei gjennom Sverige etter pinseferie i Polen, fikk Radoslaw Gutowski hjerteinfarkt. Det ble starten på en dramatisk arbeidskonflikt. Fagbladet 8/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonHEL