¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Todelt arbeidsmarked ¸ˇFIKK BRåK: Radoslaw Gutowski reiste fra Polen til Norge for rettsmekling med tidligere arbeidsgiver. Da ble det bråk med lokalt politi i Indre Østfold. Siktet etter avhør Noen timer senere er det inngått forlik i arbeidskonflikten. Gutowski blir tatt med til avhør på Indre Østfold politistasjon i Askim.  De spør blant annet om jeg har kjennskap til diverse personer, forteller han. Både han og advokaten tror han forhøres som vitne, helt til avhørsdokumentet skal undertegnes. Der står det at han er siktet.  Jeg underskrev likevel for å Advokat Garstecki var også til stede under avhøret. Heller ikke han visste at klienten var siktet før avhøret var over. Det gjorde ham kraftig opprørt. Hemmelig siktelse Fagbladet kontakter politiet gjentatte ganger de påfølgende dagene. Politiadvokat Hilde Bøch Høyer ved Follo politidistrikt viser først til etterforskningstaktiske hensyn, både i forhold til at politiet forsøkte å av- bryte en sivilrettslig mekling og den hemmelige siktelsen. Fem dager etter avhøret, svarer hun:  Han er siktet for mulig medvirkning til doku- mentforfalskning i forbindelse med brudd på tolloven. Politiadvokaten avviser at dette ikke ble opplyst i avhøret, men var ikke selv til stede.  Jeg har ingen anelse om hva som kan ligge til grunn for siktelsen, sier Gutowski, når Fagbladet ringer ham i Polen.  Meget spesielt For advokaten er det ikke første gang at en saksøker forsøkes skremt vekk fra rettsforhandlinger i en arbeidskonflikt.  Østeuropeere i arbeidskonflikt får ofte høre at de vil få problemer med politiet  at de vil bli anmeldt for et eller annet dersom de går til retten. Det er likevel første gang jeg har opplevd at politiet faktisk aksjonerer, sier Garstecki.  Det er etter min mening meget oppsiktsvekkende at det ikke opplyses om siktelse før avhøret, og at vi heller ikke får innsyn i denne etterpå, sier Garstecki. To uker etter avhøret venter han fortsatt på svar fra politiet. Garstecki er svært interessert i å få vite hva som lå bak politiets aksjon.  De eneste som visste at Gutowski var i Norge denne dagen, var ham selv, motparten, motpartens advokat og retten, påpeker han. ¸ˇFlere søker hjelp Når det gratis rettshjelpstiltaket Juss-Buss åpner dørene, står det nesten alltid en østeuropeer utenfor og venter med arbeidsrettslige spørsmål. I fjor søkte østeuropeere Juss-Buss om hjelp i 393 saker mot 257 året før. En firedel av sakene med østeuropeere dreide seg om arbeidsrettslige spørsmål. ¸ˇ¸ˇDet finnes ikke mer lønnsom kriminalitet enn å rane lønn, overtid eller feriepenger fra ansatte. Advokat SEBASTIAN GARSTECKI slippe fri og rekke ferga tilbake til Polen, sier Gutowski. Fagbladet kontakter Hanna Østby, som var tolk under avhøret, og hun kan bekrefte:  Jeg hørte aldri noen si noe om siktelse under avhøret. 12 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL