¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTa ekstra godt imot nye kolleger. Det kan bli avgjørende for at de blir værende.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€H‹ Lokalsjukehus styrt gjennom benkeforslag Styret i Helse Førde var orientert om arbeidsgruppene som planla nedlegging av ortopedi ved sjukehuset i Nordfjordeid. Likevel vedtok dei etter eit benkeforslag å leggje ned avdelinga innan kort tid. Side 32 ˇ€H‹  Helsearbeidere må lytte mer Hun trodde det var elementært for alle helsearbeidere. Likevel glemmer noen av dem å høre på pasienten. Det er erfaringen til den tidligere hjelpepleieren Anne Mathilde Dignæs. Side 38 ˇ€H‹ Utvikling av fagskoletilbud FOKUS: Fagforbundet organiserer arbeidstakere i mer enn 120 yrker. Det er viktig for forbundet å bidra til fagopplæring av god kvalitet og å sikre nok læreplasser, skriver Kristine Hansen og Wenche Skorbakk. Side 40 De sprer livsglede blant eldre De eldre kaller dem for sine gule engler. I ett år har Rene Lunde, Martin Yeboah, Caroline Engebretsen og Mahamed Abdisamed vært sammen med eldre hver fredag. Og det har de tenkt å fortsette med. Side 30 Fagbladet 8/2012 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL