¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇHjemmetjenester under krysspress ¸ˇForskere tilknyttet Nova har intervjuet unge, gamle og innvandrere i tre byer om deres syn på og bruk av omsorgstjenester. Utgangspunktet for studien var de motstridende kravene helse- og omsorgstjenesten møter.  Faste avtaler som definerer nøyaktig hvilke oppgaver en person skal få utført, er blitt veldig vanlig i hjemmetjenesten, sier forskningsleder Mia Vabø Nova til forskning.no. Ambulanse- sjåfør renvasket Politiet måtte i juni trekke saken mot en ambulansesjåfør som var tiltalt for uaktsom kjøring etter en dødsulykke i fjor. I november kjørte ambulansen i fjellveggen, og en pasient døde. Pasienten var i utgangspunktet kritisk syk.  Det har oppstått tvil om bevisene, og da er det riktig av påtalemyndigheten å stanse saken, sa politiadvokat Per Thomas Omholdt til Ringerikes Blad. Dermed er ambulansesjåføren renvasket etter at han i et halvt år måtte leve med en siktelse og senere tiltale for uaktsom kjøring hengende over seg.  Min umiddelbare reaksjon er at jeg er både glad og lettet på ambulansesjåførens vegne, sier leder i prehospital faggruppe i Fagforbundet, Hans Martin Aase. Tekst: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 8/2012 ¸ˇHENLAGT: Politiet har trukket saken mot ambulansesjåføren som var involvert i en dødsulykke i fjor.  På den ene siden oppfordres tjenesteleverandørene til å tenke helhetlig rundt brukerens situasjon og tilby individuell behandling og sømløseª tjenester. På den andre siden blir tjenestene i økende grad underlagt standardisering, prestasjonsmål- KRYSSPRESS: Det er vanskelig å gi fleksible tjenester med rigide regler. inger og krav om budsjettdisiplin, sier hun.  Etter som tjenesten er blitt mer avtalefestet og forutsigbar, er den også blitt mindre fleksibel. De fleste brukerne er ikke opptatt av avtaler og rettigheter, men av å klare hverdagen, sier Vabø. KES ¸ˇHelsefagarbeiderne fikk særaldersgrense Fagforbundet har til nå ikke anbefalt hjelpepleiere og omsorgsarbeidere om å søke autorisasjon som helsefagarbeidere. Grunnen er at bare hjelpepleierne har hatt en særaldersgrense på 65 år. Den risikerte de å miste ved skifte av yrkestittel og stillingskode. For omsorgsarbeidere har en slik autorisasjon hittil hatt mindre betydning. Etter årets tariffoppgjør har hjelpepleiere, miljøarbeidere og helsefagarbeidere fått felles stillingskode, og særaldersgrensen er dermed utvidet til også å omfatte disse yrkesgruppene.  Derfor oppfordrer vi nå alle omsorgsarbeidere til å søke om autorisasjon som helsefagarbeidere. Slik kan de også få en særaldersgrense på 65 år, sier Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. SÆRALDERSGRENSE: En viktig seier ved årets tariffoppgjør er at også helsefagarbeiderne nå kan gå av ved 65 år uten tap av pensjonsinntekter. ¸ˇ Denne særaldersgrensa har vel begrensa, betydning siden de fleste helsefagarbeidere må gå av allerede i 50-årene på grunn av slitasjeskader?  Dette er uansett viktig for dem som står i jobb så lenge, sier Turøy. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇJeg er både glad og lettet på am- bulansesjåførens vegne. HANS MARTIN AASE, FAGFORBUNDET ¸ˇIllustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme Illustrasjonsfoto: Titti Brun Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonHEL