¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇENDELIG: Portørene har ønsket fagutdanning i mange år. Nå øyner de håp om fagbrev allerede neste år. Nærmere fagbrev for portørene  Jeg håper at fagbrev for være uenige med oss, sier Lasse redusere smittespredning på portører blir innført seinest Haugland fra Fagforbundet. Han sykehusene. ¸ˇVoksende interesse for kurs Over 2500 personer har hittil begynt på, eller gjennomført, E-læringsprogrammet Manfold og muligheter. Programmet er utvikla av SOR, med støtte fra blant andre Fagforbundet. Kurset ble lagt ut på nett og gjort gratis tilgjengelig i januar 2010. Målgruppa er alle som arbeider med personer med utviklingshemning. KES ¸ˇNy håndbok i kosthold På forsommeren presenterte Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, en ny veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En redaksjon med representanter fra bl.a. Fagforbundet står bak boka. Kostholdsboka beskriver kostholdshensyn i ulike livsfaser, religiøse og kulturelle kostholdshensyn, samt ernæringsbehandling ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇi løpet av 2014, sier Lasse Haugland fra Fagforbundet. Faglig råd for helse- og sosialfag (FRHS) etablerte i 2009 ei arbeidsgruppe som skulle vurdere opplæring av portører. Arbeidsgruppa, med representanter fra Spekter, Fagforbundet og Delta, foreslår at det blir opprettet Vg3 for portørfaget. FRHS støtter forslaget. Saken ligger nå i Utdanningsdirektoratet før den sendes departementet. Deretter skal forslaget ut på høring, blant annet til alle helseforetakene.  Vi regner ikke med at noen vil er til daglig arbeidsleder for portørene ved Helse Bergen Haukeland universitetssykehus og har ledet arbeidsgruppa.  Enkelte arbeids- givere er nok redd for økte kostnader, men vi i arbeidsgruppa er overbevist om at fag- brev for portører vil virke besparende på lang sikt, sier Haugland. Han begrunner det med at mer kunnskap blant portørene om for eksempel smitte, kan bidra til å Kjernen i portørfaget er intern pasienttransport, transport av prøver, journaler og skifte av medisinske gasser innen helseinstitusjonene. Et fagbrev innebærer en kvalitetssikring av et visst nivå av kunnskap, hold- ninger og ferdigheter, ifølge arbeidsgruppa. Lasse Haugland og kollegene hans på Haukeland begynte arbeidet for innføring av fagbrev for portører allerede i 2005. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇLasse Haugland Fagbladet 8/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Jens Hasse fbaargang2012 fbseksjonHEL