¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOMSTILLING: Ortopedien ved lokalsjukehuset i Eid er borte, og framtida er uviss. til psykiatri eller om dei vel å reise til Førde. Og eg er uroleg for fortrinnsretten til dei som mistar jobben sin i framtida. Ingen kan kjenne seg trygg når styret nyttar slike beslutningsprosessar, seier ho. Føden skal leggjast ned når ny veg til Volda er ferdig. Nedlegginga av slageininga, anestesi, medisinsk og overvakinga er utsett.  Det må jo vere grenser for kor mange som kan arbeide med rus og psykiatri, undrar Smørdal. Nye millionar til omstilling På tampen av fjoråret gav Helse- og omsorgsdepartementet 75 millionar kroner til eit nytt omstillingsprosjekt, Milepælprosjektet. Dei tilsette og administrasjonen har nedsett tre nye arbeidsgrupper for framtidas sjukehus i Eid. Her er tillitsvalde, verneombod og brukarrepresentantar involverte saman med representantar frå kommunane i Nordfjord og administrasjonen i Helse Vest og Helse Førde.  Er det noko meining å planleggje ei ny omstilling, de risikerer at styret endå ein gong gjer overraskande vedtak?  Dei to prosessane vi hadde krasja fullstendig, men ein kan aldri gje opp, smiler Kjell Nygaard, kanskje ein smule overgjeven. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkapasitet respekt omtanke FAGFORBUNDET HORDALAND Seksjon helse og sosial Landskonferanse: 20 åR ETTER HVPU-REFORMEN Hvordan var det, hvordan er det, hvordan ønsker vi at det skal bli? Fokus på skole, bolig, arbeid og fritid Tid: 10. 11. oktober 2012 Sted: Hotell Terminus, Terminus Hall, Bergen Dagpakke m/lunsj: medlem Fagforbundet kr 1.200  andre kr 1.500. Overnatting (enkeltrom) og konferansemiddag: medlem Fagforbundet kr 2.500  andre kr 2.800. Kursansvarlige: Jan Nesse og Steinar Reksten Spørsmål om påmelding: Sigrun Bøe Perez tlf. 470 28 230 sigrun.boe.perez@fagforbundet.no Påmelding innen 1. oktober til http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_i d=3537 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL