¸ˇGratis utdanning! FAGFORBUNDET BUSKERUD Seksjon helse og sosial arrangerer gratis seminar for medlemmer i Fagforbundet: VANDRING MELLOM LIV OG DØD Foreleser Stein Husebø Overlege og leder for Verdighetssenteret, Bergen Røde Kors sykehjem Seminaret blir holdt på Kino City Bragernes torg 2A i Drammen Onsdag 3. oktober 2012 kl. 1030 1530 Det serveres enkel lunch! Elektronisk påmelding: www.fagforbundet.no og klikk på Buskerud og meld deg på elektronisk Bindende påmelding innen 7. september SHS-leder: Kristine Bjella Stavn KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus omtanke solidaritet samhold Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no HELSE I UTVIKLING Konferanse om kvalitet og prioritering tlf: 03838 KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- og sosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no Konferansen vil belyse prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste: " Hvordan sette prioritering på dagsorden i kommunene? " Hvem prioriterer og på hvilken måte? " Trengs mer systematikk og bevissthet? " Hvilke nye prioriteringsutfordringer medfører samhandlingsreformen? 1.november 2012 i UBC-salen på Ullevål stadion Påmelding og mer informasjon: www.kvalitetogprioritering.no www. fagbladet.no www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 8/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonHEL