¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇPå jakt etter kvalitet Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) arrangerer sin første landskonferanse for vernepleiere og andre medlemmer som arbeider med miljøterapi og målrettet miljøarbeid 24. og 25. september. Deltakerne får presentert ulike former for målretta miljøarbeid som gir gode tjenester. Men alle skal også få sjansen til å delta aktivt ved å dele tanker og erfaringer fra egen arbeidshverdag. Blant spørsmålene som blir tematisert er: Hvordan bruker man standardiserte metoder og måling av effekt på en god måte? Hva er egentlig magefølelse, sunt folkevett og skjønn? Ved å åpne for en vitenskapsfilosofisk diskusjon, håper SHS til å stimulere til læring og nye ideer for både innledere og deltakere. Stein Evensen, Kenneth Larsen, Marit Elin Hansen og Lars Gunnar Lingås er blant innlederne. KES ¸ˇ20 år etter HVPU-reformen Hordaland SHS arrangerer landskonferanse om hvordan det var, hvordan det er og hvordan vi ønsker at livet skal være for personer med utviklingshemning. Raymond Turøy, nestleder i SHS, er en av innlederne. Også Tor Visnes (styreleder i SOR), Anna Kittelsaa (seniorforsker i Naku) og Tommy Strøm (forsker ved Nordlandsforskning) skal informere og tenke høyt om skole, bolig, arbeid og fritid for mennesker med ekstra hjelpebehov. Konferansen blir arrangert i Bergen 10. og 11. oktober. KES ¸ˇNM på Lillestrøm Styret i Seksjon helse og sosial (SHS) roser alle som har bidratt til godt gjennomførte fylkeskonkurranser i helsearbeiderfaget. Samtidig oppfordrer de flest mulig til å sette av dagene for å oppleve Yrkes-NM på Lillestrøm fra 31. oktober til 2. november. SHS-styret gleder seg til å se mange unge yrkesutøvere i sving på scenen og håper mange ungdommer, medlemmer og tillitsvalgte har anledning til å komme. Yrkes-NM og Utdanningstorget blir større enn noen gang. Det er satt av 24.000 kvadratmeter til arrangementene totalt. KES Samspillkonferansen 2012 SHS arrangerer sin sjette samspillkonferanse for helsefagarbeidere og sykepleiere. Første dag er felles, mens andre dagen er sykepleierne for seg selv. Det samme er hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne og helsefagarbeiderne. Tema for årets samspillkonferanse er status i samhandlingsreformen, samspill og oppgavefordeling mellom helsepersonell, etiske og kulturelle forhold mellom pasienter og personell, forebyggende tiltak og egenomsorg, utfordrende atferd og flerkulturell kompetanse. Konferansen arrangeres sammen med Fagakademiet i Trondheim 16. og 17. oktober. KES ¸ˇVelkommen på jobb! Kom arbeidslyst og treng deg på  og la humøret sige godt inn i smilehullene. Det kan nemlig komme godt med når nye kolleger ruller inn på nettopp din arbeidsplass. For vi kan dessverre ikke ta for gitt at alle automatisk kommer til å like seg  og at de vil fortsette i jobben. De har fått sin første stilling, de skal være lærlinger eller de skal ha sin første praksisperiode. For mange er det noen spennende dager som venter nå på sensommeren. Men ¸ˇspenningen vedvarer ikke for alle. Altfor mange finner ut at de heller hadde lyst til å gjøre noe annet enn å jobbe i helsevesenet. Så ta ekstra godt imot nye kolleger. Det kan bli avgjørende for at de blir værende. Norge kan vente seg en underdekning av helse- og sosialpersonell de neste tiårene, ifølge fersk statistikk Ta ekstra godt imot nye kolleger. Det kan bli avgjør- ende for at de blir værende. fra Statistisk sentralbyrå (SSB). En raskt aldrende befolkning øker behovet for ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren eller i spesialisthelsetjenesten. I 2035 vil det mangle 57.000 helsefagarbeidere, 28.000 sykepleiere, rundt 4000 aktivitører og tannhelsesekretærer og nesten 2500 bioingeniører, viser SSBtall. Her må vi ta flere grep, men hvis du kan bidra til at en ny kollega stortrives på din arbeidsplass, er det en seier  hver gang. KJELLFRID T. BLAKSTAD ¸ˇ¸ˇHele faste stillinger er et hovedgrep  for raskere rekruttering og for å beholde kompetanse. Dessuten skal vi sikre at det er tilstrekkelig utdanningskapasitet. Dette gjelder for eksempel bioingeniører og sykepleiere. Og sist, men ikke minst. Det finnes tusenvis av stolte helsefagarbeidere, sykepleiere, aktivitører, tannhelsesekretærer og bioingeniører over hele landet, stolte ansatte som er gode ambassadører for nye kolleger og for dem som vurderer en jobb i helsevesenet. 42 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL