¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Barn på flukt 14 Tromsø vedtok ekstremprivatisering 16 Lungeskadd for livet i fuktige lokaler 19 Fylkeslegen åpner tilsynssak 20 PORTRETTET: Anne Lindboe 27 38 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 39 Høyresida viser sitt sanne ansikt 40 FOTOREPORTASJEN: Framtidas fagfolk 46 Køer i skyggen av hellaskrisen 58 Firkantet lovtolkning fratar sønnen pappa FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Yrkesveien blir til mens vi går 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tar av med modellfly 64 EN AV OSS: Viktig for helse og vedlikehold 29 Etter å ha opplevd en personlig krise, er det ikke like lett å prestere som før. Barneombudets unge katastrofeeksperter har laget en rapport der målet er at de som opplever en katastrofe, skal få den hjelpen de har behov for. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHjelp etter behov 20 Klare meninger Bjørn Ihler (20) overlevde massakren på Utøya.  Verdier som demokrati, ytringsfrihet og humanisme har fått en enda større betydning for meg, sier han i portrettintervjuet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ30 Flerbrukskirke i nord Verdens nordligste kirke ligger på Svalbard. Kirka er en del av beredskapen, både i sorg og glede. Diakoniarbeider Torunn Sørensen er blant dem som sørger for at kirka alltid er åpen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 Vil ikke lenger la seg utnytte Noen østeuropeere nekter å gå med på maratonuker, manglende lønn eller oppsigelse ved sykdom. Fagbladet har fulgt Alicja Wisniewska (bildet) og Radoslaw Gutowski i deres kamp for selvfølgelige rettigheter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 Badstue, egenmassasje og ukestur uten foreldre, er noen av de mange tilbudene i barnehagen Kita Kinder-Akademie i Berlin. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFriskere barn ¸ˇ¸ˇ14 Frp og Høyres ønske om ekstrem- privatisering i Tromsø gjør at ansatte kan tape 100.000 kroner i året i pensjonsinntekter, mens private forsyner seg av kommunekassa til egen profitt. Vedtaket skapte store protester. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister pensjonen ¸ˇ¸ˇ36 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil fremme yrkeskompetanse Arbeidstakere med yrkeskompe- tanse blir viktige brikker i framtidas velferdstjenester, skriver fokusforfatterne Kristine Hansen og Ingri Bjørnevik. ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 8/2012 Foto: Anita Arntzen ISSN 0809-926X Foto: Marius Fiskum Foto: Erik M. Sundt Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKIR