¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVed å opprette selskaper som selger varer og tjenester til egne skoler, kan de stikke sugerøret ned i statskassa.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€H‹ Barn med spesielle livserfaringer Barneombudets katastrofeeksperter er ni ungdommer som var på Utøya 22. juli. De har laget en rapport som skal bidra til at barn og unge som opplever alvorlige, personlige katastrofer lokalt eller nasjonalt skal få en best mulig oppfølging. Side 29 ˇ€H‹ Spesielle utfordringer Som diakoniarbeider i Longyearbyen står Torunn Sørensen overfor praktiske problemer som ikke fins på fastlandet. Avskårne blomster og løse skruer er blant dem. Side 30 ˇ€H‹ Utvikling av fagskoletilbud FOKUS: Fagforbundet organiserer arbeidstakere i mer enn 120 yrker. Det er viktig for forbundet å bidra til fagopplæring av god kvalitet og å sikre nok læreplasser, skriver Kristine Hansen. Side 36 Bedret helsa Barnehagen Kita Kinder-Akademie i Berlin slet mye med stadig syke barn som tok diverse penicillinkurer. Kosthold, vekselbad og sauna har bedret helsa. Side 32 Fagbladet 8/2012 > 27 ¸ˇFoto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2012 fbseksjonKIR