¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Ole Morten Melgård Illustrasjonsfoto: colourbox.com Kirke, kultur og oppvekst  Barn og unge må verdsettes ¸ˇLO har for første gang arrangert en konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid i kommunene. Responsen var overveldende. LO-sekretær Kristian Tangen forteller at konferansen var fulltegnet allerede i mai, med over 100 påmeldte.  å forebygge at ungdom utvikler problemer, er både menneskelig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. LO har en ambisjon om å gjøre dette til en årlig konferanse, sier Tangen. Utfordringer og muligheter Hovedtemaet på konferansen var hvordan forebyggende barne- og ungdomsarbeid foregår på kommunalt nivå, og hvilke utfordringer, problemer og muligheter kommunene står overfor i dette arbeidet. Even Ytterhus fra Trondheim, og Eivind Fivelsdal fra bydel Alna i Oslo, la begge vekt på behovet for langsiktig arbeid for å redusere kriminalitet og for å nå målet om best mulig oppvekstvilkår. Blant deltakerne var ansatte i barnehage, skole og barnevern, politikere og representanter for ulike organisasjoner. Menneskesyn Fagforbundet var blant dem som var invitert for å si noe om forebygging i kommunene sett fra fagbevegelsens ståsted. FØRSTE GANG:  LO har ambisjoner om å få til en årlig konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid, sier LO-sekretær Kristian Tangen.  For Fagforbundet dreier dette seg først og fremst om hva slags menneskesyn vi har, sa Mette Henriksen Aas, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst.  Barn og unge trenger minst en betydningsfull voksenperson i livet sitt. De som jobber nær barn og ungdom må få muligheten til å være denne personen. Det er viktig at de som jobber med barn og unge blir verdsatt, og det er viktig at de unge selv blir verdsatt. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL ¸ˇ¸ˇ¸ˇFornøyd med kirkeoppgjøret ¸ˇStrekkode på gravsteinen Begravelsesbransjen ønsker etisk debatt etter at et firma har begynt å tilby strekkoder på gravsteiner. På en gravstein i Sandefjord er det installert en QR-kode, en slags strekkode. Når man skanner koden med en mobiltelefon, blir man ført direkte til en bildekollasj over avdøde på YouTube, skriver dittOslo.no. Harald Schee, nestleder i begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge, er skeptisk til det nye tilbudet. QR er en forkortelse for Quick Response (rask respons). QR-koden kan føre deg til forskjellige sider på internett og brukes i utgangspunktet til markedsføring av produkter og tjenester. ivr 12.000 kroner i generelt tillegg og en økning av minstelønnssatsene tilsvarende KS-oppgjøret, er resultatet for ansatte i KA-oppgjøret.  Dette er et bra oppgjør. Vi følger den samme lønnsutviklingen som andre områder både når det gjelder generelle tillegg og helgetillegg, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun ledet forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Fagforbundet har 1200 kirkegårdsarbeidere, barnehageansatte og menighetsarbeidere som omfattes av denne tariffavtalen. Økt helgetillegg Lørdags- og søndagstillegget heves til 40 kroner timen fra 1. september. Det skal arbeides videre med disse tilleggene i tariffperioden. GODT OPPGJØR: Partene i kirkeoppgjøret er fornøyd med en lønnsutvikling i tråd med resultatet i KS-området. ¸ˇ Vi ønsket oss mer. Partene er enige om at dette er en stor utfordring, og vi vil ha fokus på dette i kommende tariffoppgjør, sier forhandlingslederen. Partene ble også enige om at tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger i forrige oppgjør, i sin helhet skal komme i tillegg til årets nye sentrale minstelønn. Det er også satt av en prosent til lokale forhandlinger fra 1. september i år. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL 28 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR