¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPBL-oppgjøret Ansatte i private barnehager får minst 10.000 kroner mer å rutte med. Partene i oppgjøret kom fram til en forhandlingsløsning som innebærer at arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning, og med inntil åtte års ansiennitet, får minst 10.000 kroner i generelt tillegg. Fra ti års ansiennitet stiger tillegget til 11.500 kroner. De som har seksten års ansiennitet, får et tillegg på 11.000 kroner, mens ansatte med 20 års ansiennitet får et tillegg på 13.300 kroner. Ny minstelønn Begynnerlønna for fagarbeidere stiger med 13.900 kroner, og minstelønna er dermed på 302.700 kroner med virkning fra 1. juni. Lørdags- og søndagstillegg er økt til 50 kroner i timen, det samme som i kommuneoppgjøret. I tillegg gis det et tillegg på 21 kroner i timen for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. Utdanning lønner seg Tilleggseller videreutdanning på høgskoleeller fagskolenivå skal gi økt uttelling. Relevant utdanning tilsvarende 30 studiepoeng gir 8000 kroner ekstra i lønn, mens 60 studiepoeng gir 14.000 kroner. Det samme gjelder fagskole av et halvt eller ett års varighet. Fagforbundet har i overkant av 6000 medlemmer som omfattes av tariffavtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL TRAUMER Må BEARBEIDES: Det er umulig å gå videre i livet uten først å ha bearbeidet en så traumatisk og ekstrem hendelse, som det som skjedde på Utøya, på en ordentlig måte, sier en av katastrofeekspertene. Katastrofeekspertene Barneombudet har etablert egne ekspertgrupper som består av barn med spesielle livserfaringer. Katastrofeekspertene er ni ungdommer som alle var på Utøya. De er eksperter på livet etter et terrorangrep. Ekspertgruppa har nå kommet med en rapport som skal bidra til at barn og unge som opplever alvorlige, personlige katastrofer kan få best mulig oppfølging og tilrettelegging. Rapporten skal brukes Målet er at alle som opplever en katastrofe skal få den hjelpen de har behov for, slik at livet kan bli så godt som mulig.  Man behøver ikke oppleve en nasjonal tragedie for å være utsatt for en katastrofe. Mister man moren sin eller opplever at foreldrene skiller seg, kan det opp- leves som en stor krise, sier Ola, en av ekspertene. Han mener at det kan være for mye å forvente at en elev som har opplevd en katastrofe, skal prestere og stille på skolen akkurat som alle andre.  Vi har blitt godt kjent med hverandre, og det føles men- ingsfylt at rapporten kan brukes i ettertid, sa Tuva, en av katastrofeekspertene, under lanseringen. Trygg på løsningen Ekspertene kjenner flere ungdommer fra Utøya som har droppet ut av skolen. Ronja, som også er med i ekspertgruppa, er blant dem som har greid å gå på skolen daglig, takket være skolens tilrettelegging.  Rektor har aldri vært firkantet, men veldig fleksibel, og ordnet avtaler som fungerer for meg slik at jeg har hatt god tid på innleveringer. Samtidig som jeg vet hva som forventes av meg, har jeg også hatt rom til å kunne si ifra om hva jeg klarer, forteller Ronja. Ronjas rektor, Hans Peder Vibe, satte regelverket til side da han tok imot elever som hadde opplevd Utøya 22. juli. Han innkalte tidlig til møte med elevene, og etablerte jevnlige møter med både elever og kontaktlærere.  Det var viktig for meg at alle skulle føle seg trygge på at vi løser dette på en god måte her hos oss, sier han. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL ¸ˇMan behøver ikke oppleve en nasjonal tragedie for å være utsatt for en katastrofe. Ole, ekspert Fagbladet 8/2012 > 29 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2012 fbseksjonKIR