¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGOD SANGSTEMME: Diakoniarbeider Torunn Sørensen har bakt kakene til kirkekaffen. Før de nytes, har hun sammen med sognepresten Leif Magne Helgesen ansvaret for nattverden, de har sett på dagens tekst og hun har sunget salmer . ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKonserter og basarer I sin tid ble kirka bygd som modell av en sjømannskirke uten terskel mellom kirkerommet og peisestua. Lag og foreninger bruker kirka, og på tirsdagskvelder er det kveldsmesse og sosialt treff. Når det er konserter, fylles de 250 plassene fort opp. På gudstjenestene er det i snitt 65 besøkende.  Vi holder personalmøter her, barnekoret Polargospel øver her, speiderne bruker rommet, og vi har babysang. Sørensens arbeidsoppgaver er varierte, fra å føre regnskap for speideren til å bake kaker til kirkekaffen.  Når vi får store delegasjoner på besøk, er jeg med og planlegger. Bark på alteret Som diakoniarbeider i Longyearbyen står Sørensen overfor noen praktiske problemer som ikke fins på fastlandet.  Det kan være vanskelig å få tak i avskårne, friske blomster på Svalbard, derfor har vi valgt å bruke orkideer på alteret. De står ikke i jord, men i bark. Det skal nemlig ikke være jord på alteret. I tillegg er klimaet veldig tørt, og skruene løsner fra trestolene.  Så nå trenger vi nye stoler. Katolske messer Ved alteret henger et katolsk kors og et ortodoks røkelseskar. Røkelseskaret er en gave fra den russiske befolkningen. Det bor flere katolikker på Svalbard, og tre ganger i året kommer en katolsk prest fra den katolske kirka i Tromsø. Da er det mulig å skrifte. Svalbard kirke sørger for reise og losji for både den katolske og russisk- ortodokse presten. Sorg og glede Kirka har vært mye i bruk etter 22. juli, både av enkeltpersoner og av grupper. Stedet utstråler varme og ro, og det er godt å sitte her i stillheten.  Jeg bruker den kompetansen jeg har i mitt møte med mennesker, og videreutdanningen i diakoni kommer godt med. Sørensen er en person alle kjenner, eller i alle fall vet hvem er.  Det er viktig å bry seg på en tydelig måte. Er det noen som pleier å komme til kirken, men som ikke har vært her på en stund, prøver jeg å finne ut om noe har skjedd.  Vi er en del av beredskapen her oppe. I sorg og glede, sier hun. ¸ˇDiakon En diakon leder oftest menighetens diakonale arbeid. Diakonen er kirkas omsorgs- og sosialarbeider, og leder ofte frivillig innsats i menigheten. Diakonen deltar gjerne på gudstjenester, og kan også lese tekster og delta i liturgien. Fagbladet 8/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonKIR