¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfriske ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKita Kinder- Akademie " 130 plasser for barn fra tre måneder til seks år. " 20 ansatte. " åpent fra klokka 6 til 18. Foreldrenes inntekt bestemmer betalingssatsen. " 40 timers arbeidsuke. " 25 dagers ferie. " Muligheter for videre- utdanning. " Siste år før skolestart må alle barn gå i barnehage. Fagbladet 8/2012 > 33 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOMSVERMET: Spesialpedagog Henrik Thoms er en av få menn i tyske barnehager. Han sier det er jentene som er mest begeistret og vil leke og kastes rundt. Trampolinen er veldig populær for Dorothea, Blanca, Lucca og Frederik. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVANNMASSASJE: Assistenten Janine Peters er opptatt med å følge en av barnehagens unge menn gjennom kaldt og varmt vann, mens Ena venter tålmodig på sin tur. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR