¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS VIDEREGåENDE SKOLE " KUHNeNlsSeKaAsPsiSstKeUnRtS " LHeglsemasidsisdtenlhtåndtering " LPegdeamgoidgdikeklhåndtering " SPoesdialpgeodgaikgkogikk " Sopseiasilaplepdeadgaoggoigkkikk " KSprisespiaelpdeadgaogoikgkikk " SKorisrgepoegdsaorgoregaikksjoner " USotvrgikloingsoprsgyrkeoalokgsjoi ner " KUotvmikmlinugnspiksayskjolnogi " LKeodmemlseunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " VIDBaERrsEeUl-TDogANbNaIrNneGpleie " PBasyrkseislkoheglsbearnrbeepidleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 Tlf. 73572800 " VIDHEeRlsEeGoågENsoDsEiaSlfKaOgLE " BHaerlsne-- ogsuonsigadlfaogmsarbeider " BHaerlsnef-aoggarubnegideormsarbeider " AHektlsiveitføargarbeider " FAekltleivsitfaørg(allmennefag) " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " FAAGuStKisOmLeEoUmTDsAorNgNING " EAldutriesmomeosomrgsorg " KElrderfetomsorgoglindrende " pKrlefietomsorg og lindrende " pRelehieabilitering " RSpeehsaiabliplitedrinagogikk " VSpeeilesidanlpinegdagogikk " Veiledning e-mailadresse: e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no trondheim@aftenskolen.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 w ¸ˇ¸ˇˇ€Y‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€G‹ˇ€‹ˇ€0‹ˇ€.‹ˇ€K‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€0‹ˇ€‹ˇ€K‹ˇ€-‹ˇ€0‹ˇ€G‹ˇ€>‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ Jobber du i skole, barnehage eller SFO? Vi har mange ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€&‹ˇ€K‹ˇ€'‹ˇ€L‹ˇ€K‹ˇ€&‹ˇ€D‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€M‹ˇ€N‹ˇ€$‹ˇ€K‹ˇ€&‹ˇ€'‹ˇ€7‹ˇ€K‹ˇ€‹ˇ€O‹ˇ€P‹ˇ€%‹ˇ€M‹ˇ€5‹ˇ€&‹ˇ€N‹ˇ€$‹ˇ€N‹ˇ€$‹ˇ€K‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€L‹ˇ€K‹ˇ€Q‹ˇ€'‹ˇ€$‹ˇ€K‹ˇ€O‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€$‹ˇ€N‹ˇ€K‹ˇ€P‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€K‹ˇ€7‹ˇ€N‹ˇ€‹ˇ€K‹ barn og ungdom. Alle studiene har løpende opptak. ˇ€"‹ˇ€K‹ˇ€R‹ˇ€P‹ˇ€/‹ˇ€S‹ˇ€N‹ˇ€%‹ˇ€'‹ˇ€$‹ˇ€K‹ˇ€M‹ˇ€K‹ˇ€-‹ˇ€N‹ˇ€‹ˇ€P‹ˇ€L‹ˇ€'‹ˇ€L‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€K‹ˇ€T‹ˇ€;‹ˇ€U‹ˇ€K‹ˇ€&‹ˇ€D‹ˇ€V‹ˇ€K‹ˇ€"‹ˇ€K‹ˇ€-‹ˇ€N‹ˇ€‹ˇ€P‹ˇ€L‹ˇ€'‹ˇ€L‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€K‹ˇ€(‹ˇ€$‹ˇ€&‹ˇ€&‹ˇ€D‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€7‹ˇ€K‹ˇ€F‹ˇ€U‹ˇ€K‹ˇ€&‹ˇ€D‹ˇ€V‹ˇ€K‹ ˇ€"‹ˇ€K‹ˇ€R‹ˇ€P‹ˇ€$‹ˇ€W‹ˇ€N‹ˇ€X‹ˇ€K‹ˇ€'‹ˇ€L‹ˇ€K‹ˇ€‹ˇ€W‹ˇ€L‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€7‹ˇ€&‹ˇ€P‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€$‹ˇ€K‹ˇ€"‹ˇ€K‹ˇ€-‹ˇ€N‹ˇ€‹ˇ€P‹ˇ€L‹ˇ€'‹ˇ€L‹ˇ€M‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€K‹ˇ€7‹ˇ€N‹ˇ€‹ˇ€P‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€M‹ˇ€‹ˇ€N‹ˇ€$‹ www.nks.no/pedagogikk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå NETT MED DE BESTE Fagbladet 8/2012 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR