¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er rutiner for behandling av søknad om nye lærefag: Det må være behov for ny kompetanse, yrkesområdet må kunne møte krav om både bredde og spesialisering, og opplæringen skal ha et omfang og innhold som omfatter tre års opplæring og ett års verdiskaping. Det skal være mulig å utøve yrket etter avlagt fageller svenneprøve. Derfor krever prosessen fram til en søknad skal sendes, et bevisst, målrettet og nøyaktig arbeid. Rutinene legger grunnlaget for en åpen og kvalitetssikret prosess på veien fram til et nytt lærefag. Ser vi på søknader de senere år, har Fagforbundet lenge arbeidet for å få et byggdrifterfag. Det har tatt lang tid, men nå venter vi på endelig godkjenning. Dette er et fag som blir veldig viktig i forhold til ulike typer bygg som skoler, kulturhus og kirker. Innenfor kirke- og gravferdsområdet var det spørsmål om et eget fagbrev på kirkegård eller for kirketjenere. Men her har partene valgt å lage en mer bedriftsintern løsning med en kirketjenerskole og snart også en gravplasskole. Samtidig anbefales det at ansatte kan ta fagbrev, for eksempel som anleggsgartner. På kulturområdet kan mange små og tradisjonelle fag være viktige, blant annet for museer og teatre. Det er ingen nye fag, men kontorfaget er aktuelt innenfor bibliotek- og kulturinstitusjoner. I forrige nummer av Fagbladet skrev vi om barne- og ungdomsarbeidefaget som er et stort lærefag for ungdom. I tillegg er det aktuelt for svært mange voksne å ta dette fagbrevet. For oppvekstområdet er utfordringen først og fremst å bidra til flere tilbud om fordypning. Det betyr at en god fagarbeider kan bli enda bedre i sitt arbeid med små barn eller med ungdom. Mange barne- og ungdomsarbeidere jobber daglig med barn med spesielle behov. Dette er bakgrunnen for at vi nå arbeider målbevisst for å få flere fagskoletilbud innenfor oppvekst. Fagbladet 8/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR