¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 8 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇFagforbundet Ungdom: Framtidas fagfolk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSide 40 ¸ˇ" EkstremprivatiseringiTromsøside14 " Arkivinettskyaside30 ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2012 fbseksjonKON