¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Faggruppe Nav i Fagforbundet er stolt over at Nav har fått internasjonal pris for nettløsningen DinPensjon. Endelig får Nav positiv omtale. 8 TEMA: Barn på flukt 14 Tromsø vedtok ekstremprivatisering 16 Lungeskadd for livet i fuktige lokaler 19 Fylkeslegen åpner tilsynssak 20 PORTRETTET: Anne Lindboe 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 39 Høyresida viser sitt sanne ansikt 40 FOTOREPORTASJEN: Framtidas fagfolk 46 Køer i skyggen av hellaskrisen 58 Firkantet lovtolkning fratar sønnen pappa FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Yrkesveien blir til mens vi går 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tar av med modellfly 64 EN AV OSS: Viktig for helse og vedlikehold ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Klare meninger Bjørn Ihler (20) overlevde massakren på Utøya.  Verdier som demokrati, ytringsfrihet og humanisme har fått en enda større betydning for meg, sier han i portrettintervjuet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStolt av Nav 30 Narvik kommune viser vei i sitt valg av system for å lagre filer og dokumenter. Dette har ført til at Datatilsynet har kommet på banen, og norske kommuner vil ha it-sjef Per Jakobsen til å holde foredrag. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFørst i Norge 8 Vil ikke lenger la seg utnytte Noen østeuropeere nekter å gå med på maratonuker, manglende lønn eller oppsigelse ved sykdom. Fagbladet har fulgt Alicja Wisniewska (bildet) og Radoslaw Gutowski i deres kamp for selvfølgelige rettigheter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 I fjor avdekket regnskapskontrollørene i mosseregionen inntekter for 40 millioner kroner som ikke var innberettet til kemnerkontoret. ¸ˇ¸ˇ¸ˇDetektivarbeid ¸ˇ¸ˇ14 Frp og Høyres ønske om ekstrem- privatisering i Tromsø gjør at ansatte kan tape 100.000 kroner i året i pensjonsinntekter, mens private forsyner seg av kommunekassa til egen profitt. Vedtaket skapte store protester. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister pensjonen ¸ˇ¸ˇ36 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil fremme yrkeskompetanse Arbeidstakere med yrkeskompe- tanse blir viktige brikker i framtidas velferdstjenester, skriver fokusforfatter Kristine Hansen. ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 8/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com ISSN 0809-9286 Foto: Marius Fiskum Foto: Erik M. Sundt Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKON