¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStig W. Johansen (56) ble lungesyk etter å ha jobbet en ¸ˇårrekke i fuktskadde lokaler. Det samme ble fire andre ¸ˇsom jobbet der. Ingen av dem tenkte på helserisikoen. ¸ˇTekst: VEGARD VELLE Foto: KARL INGE PUNSVIK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFør jobbet Johansen som idrettsoffiser. Senere ble han daglig leder på ungdomsklubben Apollo i Narvik. Han røykte aldri, men trente, stelte hus og hage, og tok seg av barn og familie. Han var en kapasitet, sier de som kjenner ham. I dag er Johansen lungesyk og blir andpusten og sliten for den minste ting, for eksempel av å prate. Han er avhengig av fire sterke astmamedisiner for å fungere i hverdagen. Blir det ekstra ille, slik det av og til gjør når det er fuktig ute, må han ta en kortisonkur.  Det verste er at jeg aldri får helsa tilbake. Og det føles ille ikke å bli trodd. Jeg er bitter på arbeidsgiveren, Narvik kommune, som ikke tok signalene på alvor, men fortsatte å la det skure og gå. Farlige mikropartikler På ungdomsklubben, i kjelleren til Idrettens hus, lekket taket som en sil. Første post på arbeidsdagens program var å skifte ut velfylte bøtter og kar. Ingen av de ansatte tenkte over at fuktige lokaler kunne utvikle sopp, som utsondret helsefarlige soppsporer. Eller at fuktigheten ville slå ut som mugg i gulv og tak, som kunne spre farlige mikropartikler i luften og ende i lungene. Det skjønte heller ikke kommunelegen, verneombudet eller kommunen, før i 2008. I mai det året viser et møtereferat at kommuneledelsen kjente til at ansatte ved Idrettens hus var blitt syke. Lederen av byggforvaltningen påpekte overfor assisterende rådmann at fuktskadene, som kommunen hadde kjent til i årevis, nå måtte rettes opp umiddelbart. Da var Johansen allerede blitt akutt syk noen ¸ˇUFORSTåELIG: Det er helt uakseptabelt at Nav og forsikringsselskapet ikke godtar Stig Johansens yrkesskade, mener Knut Nilsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Narvik. 16 > Fagbladet 8/2012 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON