¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKompetanseplanen skal være et aktivt redskap i utviklinga av den virksomheten du jobber i.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€H‹ Pris til Nav Nettløsningen DinPensjon har vakt oppsikt internasjonalt. Nav har utviklet it-løsningen som har fått prestisjetung pris for sin brukervennlighet. Side 28 ˇ€H‹ Tenker nytt Narvik kommune har valgt en nettskyløsning som gjør at data og tjenester er tilgjengelig uansett hvor de ansatte er og uansett hvilket utstyr de bruker. Side 30 ˇ€H‹ Utvikling av fagskoletilbud FOKUS: Fagforbundet organiserer arbeidstakere i mer enn 120 yrker. Det er viktig for forbundet å bidra til fagopplæring av god kvalitet og å sikre nok læreplasser, skriver Kristine Hansen. Side 36 Avslører skattejuks  Stadig flere firmaer har såkalt kreativ bokføring, og derfor er det viktig for oss å følge pengestrømmer, sier regnskapskontrollør Trond Finstad ved kemnerkontoret i Moss. Side 32 Fagbladet 8/2012 > 27 ¸ˇFoto: Terje Hansteen fbaargang2012 fbseksjonKON