¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ Godt resultat for kirkeansatte Forhandlingsleder Mette Henriksen Aas er godt fornøyd med 12.000 kroner i generelt tillegg og en økning av minstelønnssatsene tilsvarende KS-oppgjøret.  Vi følger den samme lønnsutviklingen som andre områder når det gjelder generelle tillegg, sier Henriksen Aas, som ledet forhandlingene på vegne av samtlige arbeidstakerorganisasjoner i tariffområdet med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Det generelle tillegget er 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn, minst 12.000 kroner, med virkning fra 1. juni. Minstelønnssatsene heves med virkning fra 1. juli. Fra samme tidspunkt skal kirkelig ansatte med 20 års ansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 338.000 kroner. Også dette er i tråd med resultatet for de kommuneansatte. MoS ¸ˇSTOLTE: Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte er stolt over den internasjonale prisen til DinPensjon. Fra venstre: Gry Lægreid Sørensen, Vest-Agder, Venke-Anny Nes, Aust-Agder og Terje Egrem, Vestfold.  Når folk begynner å stole på at de kan finne opplysninger selv med dette programmet, vil det bli besparende, både for dem og for oss. Det er viktig at det finnes et slikt redskap 24 timer i døgnet. Midler fra drift Lægreid Sørensen opplyser at Nav overførte om lag 260 millioner kroner fra drift til IKT i forbindelse med de nye reglene for alderspensjon som ble innført i fjor.  Det førte til sterk nedbemanning på kontorene. Det er positivt at vi nå ser resultatene av denne omprioriteringen, sier hun. Ifølge Navs egne tall har 52.800 personer benyttet seg av DinPensjon ved søknad om alderspensjon siden tjenesten ble lansert. Det er om lag 40 prosent av alle krav om alderspensjon. Av disse fikk om lag 60 prosent behandlet sitt krav med noen få tastetrykk. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE GULL IKT-direktør Nina Aulie i Nav gikk selv opp på podiet da pris og heder ble utdelt i Washington i USA.  Jeg er stolt av våre ansatte og DinPensjon, og for anerkjennelsen fra det internasjonale fagmiljøet. Vi har lykkes med å lage tjenester som er bra for brukerne og som har samfunnsmessig betydning både nasjonalt og internasjonalt, sier Aulie til Navs nettside. Til å stole på Prisen faller også i god jord blant Nav-ansatte.  Det er hyggelig at Nav endelig får positiv oppmerksomhet, sier Gry Lægreid Sørensen, Nav-konsulent i Vennesla i Vest-Agder. Hun håper at prisen vil bidra til at flere vil ta i bruk DinPensjon. til Nav Nav har vunnet en internasjonal pris for nettløsningen DinPensjon.  Det er fortjent, sier leder Venke Anny Nes i Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte. Internasjonale IKT-aktører har fått øynene opp for Navs nettløsning, som gjør det mulig for arbeidstakere i Norge å søke og få innvilget sin pensjon på sekunder. Nav ble tildelt prisen av Computerworld International, under mottoet A search for new heroes i kategorien Human services. Juryen er spesielt imponert over at den enkelte kan få ordnet sin pensjon gjennom en selvbetjeningsløsning. Juryen framhever også at brukerne kan få beregnet pensjon fra både privat og offentlig sektor. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi har lykkes med å lage tjenester som er bra for brukerne.ª ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunal  12 i Tromsø Samhandling, utvikling og kompetanse er stikkord for årets Kommunalkonferanse som arrangeres 19. 21.september i Tromsø. Folk og samfunn i nordområdene er gjennomgangstemaet for konferansens første del, der utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av innlederne. Gjennom tre parallelle seminarer setter arrangøren LO Kommune søkelyset på samhandlingsreformen i et folkehelseperspektiv, kommunens bruk av fagarbeidere og krisa i eurosonen. Konferansen avsluttes i plenum med temaet mangfold og inkludering, der barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen er hovedinnleder. MoS 28 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON