¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMillionbeløp til økonomiutdanning Fagforbundet bevilger over fire millioner kroner over fire år for å finansiere master- og bachelorutdanning i offentlig økonomi på Høgskolen i Hedmark. ¸ˇFagforbundet viderefører samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelsesfag, om masterutdanning i offentlig ledelse og styring, og bidrar også til finansiering av en stipendiat i offentlig finansforvaltning. Fagforbundet har forpliktet seg til å betale 1,2 millioner kroner årlig til Høgskolen i Hedmark. Av dette går om lag en million til stipendiatstillingen, mens 200.000 kroner stilles til disposisjon for utdanningene. Fullfinanisering  Vi fullfinansierer nærmest stipendiaten, som både skal forske og undervise i offentlig økonomi. I tillegg går midlene til gjennomføring av tre fire kurs med 15 studiepoeng, muligens også et eget ledertreningsprogram, opplyser administrativ leder Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets seksjon kontor og administrasjon. Han framholder at kursene skal kunne være grunnstammen i en bachelor. Temaer som økonomiforvaltning, personalforvaltning og ledelse er grunnmuren. I tillegg skal det være en valgfri del, for eksempel statsvitenskap, kirkekunnskap, prosjektledelse eller andre emner som er aktuelle for ulike yrkesgrupper. Kursene blir samlings- GODT STUDIETILBUD: Vi utvikler tilbud som gjør det mulig for våre medlemmer å ta gratis høgskoleutdanning tilpasset eget yrke, sier Fagforbundets Fredrik Hellstrøm. og deltidsbaserte, tilpasset studenter som også er aktive i yrkeslivet. Godt tilbud til medlemmer  Vi håper dette blir et godt tilbud til forbundets medlemmer. Normalt koster hvert kurs 15.000 kroner. Tar du alle fire kursene, sparer du 60.000 kroner på selve utdanningsdelen. Jeg kan ikke tro at det er noen andre som leverer et bedre tilbud, sier Fredrik Hellstøm. Fagforbundet har tidligere bevilget om lag fem millioner kroner til en master i økonomi og ledelse, med spesialisering i offentlig finansforvaltning. Studiet har stor tilstrømning, og studiet til høsten er fulltegnet, opplyser Hellstrøm. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇHøgskolestudium i personalledelse ¸ˇFagforbundet og Høgskolen i Hedmark viderefører studiet personalledelse i offentlig forvaltning,  Studiet er spesielt rette mot personalmedarbeidere og personalsjefer, men er også relevant for tillitsvalgte, opplyser Marit Wahlstedt, prosjektleder i Fagforbundets høgskolesatsing. Personalledelse i en ny tid stiller nye krav til personalarbeid, medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfoldª, heter det blant annet i invitasjonen til studiet. Studiet starter opp igjen høsten 2012, og fullført eksamen gir 15 studiepoeng. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil i hovedsak skje i emnets nettbaserte læringsmiljø Fronter. Det er individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager. Studiet koster 6000 kroner for medlemmer i Fagforbundet, og 9000 kroner for ikke-medlemmer. Deltidsstudiet er samlingsbasert med fire todagers samlinger på Campus Elverum, med første samling 19. og 20. september. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE LÆRERIKT: Marit Wahlstedt i Fagforbundets høgskolesatsing (t.v.) anbefaler personalledelse på Høgskolen i Hedmark. Her fra avsluttet kurs tidligere i år, sammen med Ragnhild Vikhagen Willgohs, sekretær på akuttmottaket ved Haukeland Universitetssykehus. Fagbladet 8/2012 > 29 Foto: Martine Grymyr fbaargang2012 fbseksjonKON