¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLagring i nett ¸ˇNettsky-tjenester " Outsourcing av ulike it-tjenester som infrastruktur, databehandling og programvare som leveres over internett. " Data og tjenester tilgjengelig uansett hvor du er og hvilket utstyr du bruker. " Krever liten eller ingen investering på forhånd, og er tilpasset virksomhetens behov. " E-post, nettbank og facebook bygger på nettskyprinsippet. Datatilsynet vs. Narvik Basert på en bekymringsmelding gikk Datatilsynet i fjor sommer inn i Narviks valg av nettløsning. Kommunen ble bedt om å uttale seg, og i januar fikk de brev med varsel om vedtak. Kommunen ble bedt om vise hvordan personopplysningene i løsningen kan bringes i tråd med kravene som stilles i personopplysningsloven. Dette ble gjort like før påske. Endelig vedtak fra Datatilsynet ventes i løpet av høsten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON