¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNår regnskapskontrollør Trond Finstad og kolleger går til aksjon, bør ingen med urent mel i posen føle seg trygge. Likevel er det stadig flere som tar økonomiske snarveier. Tekst og foto: TERJE HANSTEEN ¸ˇ¸ˇ Jeg føler meg egentlig litt som Robin Hood i denne jobben, sier regnskapskontrollør Trond Finstad ved kemnerkontoret i Moss. Finstad føler at han gjør en samfunnsnyttig jobb som kommer fellesskapet til gode, derfor sammenlikner han seg gjerne med den kjente skikkelsen. Men det er en forskjell. Finstad beveger seg vanligvis i mer urbane strøk når han skal avdekke mangelfulle regnskaper og pengebeløp som det ikke er gjort rede for. Veilederjobb  Mye av jobben min dreier seg om informasjon og veiledning i forhold til innberetning av lønn og goder, forskuddstrekk og at arbeidsgiver beregner arbeidsgiveravgift. I fjor avdekket vi inntekter på 40 millioner kroner her i mosseregionen som ikke var innberettet.  Når vi har bokettersyn, er elverket etterfølges. Områder vi konsentrerer oss om kan være diett, fri bil, mellomregninger (uttak fra firmaet av daglig leder og/eller eier), tjenestepensjon, hjemmekontor  vi ser på alle områdene i et selskap, sier Finstad. Han legger til at han også bruker mye tid på konkurser. I kjølvannet av dem er det ofte mye rot med blant annet lønnsinnberettelse. Men han understreker samtidig at de aller fleste næringsdrivende er lovlydige. Plikt til å rapportere Det har vært en markert økning i økonomisk kriminalitet siden Finstad begynte ved Oslo kemnerkontor i 1993. Renholdsbransjen og restaurantbransjen er etter hans mening verstingene når det gjelder mangelfulle regnskaper og rot med lønnsinnberetning.  Det er sjelden vi er borti saker som dreier seg om hvitvasking, det tar Skatt Øst og Økokrim seg av. Kommer vi imidlertid over en slik sak, rapporterer vi videre. Vi har jo også blitt opplært til å følge pengestrømmer, og se om det er reelle selskaper som står bak. Vi følger opp store beløp som går inn og ut av selskapene hvis vi tror at noe galt er fatt, sier Finstad. Han husker et renholdsfirma i Vestby kom- ¸ˇKreativ bok- føring er et økende problem. Jon Henning Karlsen, regnskapkontrollør ¸ˇmålet å sjekke at reg- > fbaargang2012 fbseksjonKON