¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDETEKTIVER: Trond Finstad og Jon Henning Karlsen avdekker og politianmelder stadig økonomiske uregelmessigheter i private bedrifter. ¸ˇRegnskapskontrollør: " Regnskapskontrollører foretar bokettersyn i firmaer i forhold til det som er lønns- og innberetningspliktig. I jobben inngår også veiledning og informasjonsvirksomhet for å få selskapene til å innrette seg etter gjeldende lover og regler. " I mosseregionen skal årlig fem prosent av alle arbeidsgivere ha bokettersyn fra kemnerkontoret, dvs. 130 virksomheter. Fagbladet 8/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKON