¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIDYLLISK: 250 medlemmer deltok på Fagforbundet Ungdoms sommerkonferanse på Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. Framtidas fagfolk For noen ser kanskje framtida dyster ut. For Fagforbundet Ungdom ser den ut som både pølser og pensjonister. På årets sommerkonferanse i Stavern var temaet Ta framtida tilbake. ¸ˇLUNSJ: Både Angelica og pappa Geir Ove Thorbjørnsen var begeistret for serveringen. I tillegg til det 18 måneder gamle sjarmtrollet, deltok fem relativt nyfødte babyer på konferansen. ¸ˇFagbladet 8/2012 > 41 fbaargang2012 fbseksjonKON