¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHELSEKØ: Køene utenfor legenes gratismottak for papirløse flyktninger vokser. Andelen grekere som søker behandling, har steget fra nesten null til 20 prosent siden 2011. ¸ˇ¸ˇLEGEHJELP: Det blir stadig færre jobber i helsesektoren, med alle nedskjæringene. Lederen og legen George Papadakis snakker svensk, og han har planer om å søke jobb i Skandinavia. ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON