¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMIDTØSTEN Unnlatelsessynder Den vestlige verdens største unnlatelsessynd under andre verdenskrig var at vi ikke beskyttet jødene mot nazistene. Den største unnlatelsessynd etter den andre verdenskrig er at vi ikke har greid å skaffe palestinerne en egen stat. I 1946 1948 jaget Israel, Guds utvalgte folkª, palestinerne fra det landet de trodde var sitt, med Vestens applaus. Hva galt hadde de gjort? Vedlagte dikt er et forsøk på å gi palestinerne et håp. Jeg tror det er skrevet av Gud. Det er tydelig at han lider valgets kvaler mellom å tekkes RV og det altfor israelvennlige USA. Lorns Olav Skjemstad ¸ˇLivsmotets symbol I hagen min blomstrer det løvetann så gule og vakre det knapt kan gå an, men samfunnet sier, den planten er stygg, den planten skal aldri få føle seg trygg. Så må jeg da kjæreste gullblomsten min, du som kan bli til den søteste vin, klippe deg ned, selv om du er vakker, for samfunnets mening  jeg føler de snakker. Da kvesser jeg sigden på slipesten og meier dem ned, hver eneste en. Men tredje dagen på samme tid, står løvetannblomstene like blid. De nikker og smiler og er uten nag, så lenge de lever fra dag til dag. De viser et livsmot med viljen og gløden, de er som et symbol på livet mot døden. For livet skal seire og døden vike, og løvetannloven skal styre vårt rike: En løvetann knuses av ondskapens hæl, tre kommer tilbake med enda mer tæl. Om tre skulle knuses, så kommer det ni, for løvetannloven står livsgnisten bi. Til slutt skal vi feire vår løvetannseier, og ingen skal knuse den blomst ingen eier. ¸ˇFagbladet nr. 6/7 2012 TARIFF Pyrrhosseier for Vardø kommune Hovedinntrykket er at storstreiken i offentlig sektor foregikk på en sivilisert måte. Det er imidlertid eksempler på det motsatte. Et slikt selsomt eksempel står kommuneledelsen i Vardø kommune for. Som Fagbladet har omtalt i flere nettartikler, ble barn av streikende i Fagforbundet ekskludert fra barnehageplass med den begrunnelse at foreldrene ikke hadde det samme behovet for barnehageplass som andre foreldre. Fagforbundet mener at denne praksisen er usaklig og diskriminerende. Kommunens rådmann besvarte ikke brev fra forbundsadvokatene. Begjæring om midlertidig forføyning ble sendt til tingretten om morgenen 5. juni. Før retten rakk å ta stilling til de rettslige spørsmålene, ble streiken avblåst. Forbundsadvokatene tok om morgenen 6. juni kontakt med retten og kommunens advokat og orienterte om at saken ville bli trukket fordi streiken ble avsluttet. Til tross for dette insisterte kommunen på å inngi tilsvar  som på dette tidspunktet ikke var sendt  og til alt overmål kreve sakskostnader med 7700 kroner. Under disse omstendigheter valgte tingretten å falle ned på lovens hovedregel; nemlig at kommunen formelt sett hadde vunnet saken når begjæringen ble trukket før retten rakk å realitetsbehandle saken. Under en streik kan det gå hardt for seg. De fleste arbeidsgivere følger spillereglene, og slåss med blanke våpenª. Når streiken er over, er det tid for å gjenopprette relasjonene på arbeidsplassen. Vardø kommunes opptreden under og etter streiken er intet eksempel til etterfølgelse. Hvor ble det av det forstandige skjønn, og hvor var den rasjonelle rådgivningen? Børge Benum, forbundsadvokat i Fagforbundet MIDTØSTEN Israel og folkeretten Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har kommet med en rapport om Israels påståtte brudd på folkeretten. Den skal danne grunnlag for boikottiltak. Israel framstår her som en amoralsk nasjon som neglisjerer internasjonale lover. De viktigste folkerettslige avtaler og konvensjoner er: Balfour-deklarasjonen som ble videreført i San Remo-avtalen med Folkeforbundets tilslut- ning i 1922, om å sikre jødene et nasjonalt hjemland, det såkalte Palestina-mandatet, som inkluderer Vestbredden. Dette ble stadfestet i FNs artikkel 80, og er ikke endret. FNs delingsforslag fra 1947 ble akseptert bare av Israel, ara- berne gikk til utslettelseskrig. Siden har det bare vært våpenhvilelinjer, ikke grenser. De skal det forhandles om i henhold til FNs resolusjon 242, som ikke gir støtte til oppfatningen om at Israel opprettholder en ulov> Fagbladet 8/2012 > 49 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON